Sökning: "Höjer Rösten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Höjer Rösten.

 1. 1. Acoustic Design of Swimming Halls

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Malin Hall; [2016]
  Nyckelord :Acoustics; Swimming halls; Sound; The ear; Hearing capacity; Pshyco acoustics; Reverberation time; Speech intelligibility; Decibel; Hearing impairement; Frequency; Room acoustics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Master thesis considers acoustic design of swimming halls. Focus is put into design solutions affecting the acoustic environment such as walls, absorbents and shape. The basis is gained from literature studies and new information achieved specific for the thesis. LÄS MER

 2. 2. Sekundär viktimisering av brottsoffer i rättegångar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Jennie Brolen; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en kvalitativ studie om hur manliga respektive kvinnliga brottsofferbemöts i rättssalen. Syftet med studien är att ta reda på om brottsoffer kanbli sekundärtviktimiserade på rättegångar genom att undersöka omdet är skillnad på hur olika brottsoffer framställs ochbemötsav domare, advokater, åklagare och nämndemän. LÄS MER