Sökning: "Hönors beteende"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hönors beteende.

  1. 1. Produktionsbur som främjar hönors naturliga beteende

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Karin Göthberg; Jenny Li Fagerholm; [2009]
    Nyckelord :Höns; Naturligt beteende; Inhysningssystem; Inredd bur;

    Sammanfattning : Today’s housing system for laying hens has limitations for the hens natural behavior. Despite the current law of prevention of cruelty to animals, this might implicate health problems for the hens. This degree project is aiming to improve the situation for laying hens in cage-systems. LÄS MER