Sökning: "Hörnsten"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Hörnsten.

 1. 1. "Vad är undervisning då?" : En kvalitativ intervjustudie om uppfattningar av undervisningsbegreppet i förskolan och förskoleklassen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Eijla Berglund; Frida Hörnsten; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; verksamhetsform; undervisning; uppfattning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka uppfattningen av begreppet undervisning, hur uppfattningenav begreppet påverkar undervisningen och om det skiljer sig mellan förskolan ochförskoleklassen. Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer har vi granskat pedagogernasuppfattning kring begreppet undervisning och skapat oss en bredare bild av komplexiteten ibegreppet. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars Erfarenheter Vid Diabetes Typ 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Mekey Ibrahim Hassen; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; Ungdomar; Erfarenhet; Att leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns två olika typer av diabetes, dessa består av diabetes typ 1 och diabetes typ 2. I diabetes typ 1 insjuknar vanligtvis barn under 18 år. Diabetes typ 1 är en av de livshotande obotliga sjukdomarna bland barn och ungdomar i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Är kundorientering, service och kompetens räddningen för fysisk handel? En kvalitativ studie av de svenska sporthandlarnas strategier för att bevara sina fysiska butiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Martina Persson; Louise Bredhe; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; fysisk butik; sportbutik; kundorientering; service; kompetens.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för alla detaljhandlare och då även för sporthandlarna. Detta påverkar arbetarnas roll i den fysiska butiken samt vad som krävs av företaget för att fortfarande hålla sig konkurrenskraftiga. LÄS MER

 4. 4. When self-care meets body hair : en fallstudie på emotionell cool-kapitalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Ebba Nilsson; Mimmi Thorén; [2021]
  Nyckelord :Emotionell kapitalism; Instagram; postfeminism; transparens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi ser en förändring i relationen mellan det samtida individualiserade jaget och en ny typ av emotionell marknadsföring. Genom att undersöka det svenska rakhyvel-företaget Estrids Instagramflöde och image tar vi reda på om och hur dessa kan tänkas genomsyras av denna emotionella cool-kapitalism. LÄS MER

 5. 5. “Jag har känt mig nedstämd under en längre period, på grund av att jaginte har känt mig som en riktig man” -En kvalitativ studie om maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hörnsten; Alexandra Lindskoog; [2021]
  Nyckelord :Masculinity norms; masculinity; hegemonic masculinity; mental health; young men; Maskulinitetsnormer; maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; psykisk hälsa; unga män;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how young men experience the norms of masculinity in societywith a special focus on mental illness. Previous research in the field clarifies that there aremasculinity norms in society that men are expected to relate to. LÄS MER