Sökning: "Hörseltest"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Hörseltest.

 1. 1. Hörselnedsättning och hörselskyddande åtgärder bland studenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Lundberg; Jonatan Lindström; [2018]
  Nyckelord :Hörselnedsättning; speech recognition threshold SRT ; tinnitus; skadliga ljudmiljöer; studenter; självskattning; hörselskydd; portabla mediaspelare PMP ;

  Sammanfattning : Hörselnedsättning är ett vanligt problem. Dock, på grund av dess progressiva natur är det många som kan vara omedvetna om försämringen av deras hörsel. Forskning indikerar att skyddsbeteende relaterat till hörseln ofta är korrelerat med närvaron av symptom. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevda nytta av hörapparater i relation till kognitiv förmåga och prestation på dikotiska lyssningstest

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Johanna Fred; Heike Von Lochow; Henrietta Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Dikotiska lyssningstest; Hörapparater; IOI-HA; Kognition; Nytta; Äldre; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den subjektiva upplevelsen av hörapparatnytta skiljer sig mellan olika hörapparatanvändare. Detta kan bero på flera olika faktorer, dock visar forskningen inga entydiga svar om vilka faktorer det är som mest påverkar nyttan. LÄS MER

 3. 3. VRA-PROGRAMVARA MED TILLHÖRANDE STYRELEKTRONIK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Robert Söder; Magnus Liljerås; [2013]
  Nyckelord :Hörseltest; audiometri; barn;

  Sammanfattning : This thesis has been done at the Unversity of Örebro for Örebro University Hospital (USÖ). In our work we have developed a product for hearing tests to determine hearing thresholds of small children. Our product contains software and a control surface for controlling two separate screens. LÄS MER

 4. 4. Att se men inte höra : Ett eye-trackerbaserat hörseltest för spädbarn

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonas Sunberg; Simon Palmgren; [2012]
  Nyckelord :Visual Reinforcement Audiometry VRA ; Eye-Tracking; ETBVRA; Hearing Level; Threshold of Hearing; Infant; Visual Reinforcement Audiometry VRA ; Eye-Tracking; ETBVRA; Hörnivå; Hörtröskel; Spädbarn; Bebis;

  Sammanfattning : En hörselnedsättning är en kommunikationsstörning som starkt påverkar en bebis utveckling på många områden, inte bara ljudperception och talad kommunikation. I Sverige screenas idag alla bebisar redan på BB, för att så tidigt som möjligt upptäcka medfödda skador. LÄS MER

 5. 5. Dikotiska tester : Ett normalmaterial för elever i årskurs 1-4 i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Charlott Eklöf Bäckstrand; Caroline Palmér; [2010]
  Nyckelord :dikotiska hörseltest; hörseluppfattningsstörning; barn; normalvärden; lateralitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dikotiska tester kan användas som del i testbatteriet för utredning av hörseluppfattningsstörning (APD, eng. auditory processing disorder) samt vid differentialdiagnostisering. I Sverige har dikotiska tester använts i studier där försökspersonerna varit 11 år eller äldre. LÄS MER