Sökning: "Hörselvård"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Hörselvård.

 1. 1. HUR COVID-19 HAR PÅVERKAT ÄLDRE MED HÖRSELNEDSÄTTNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Bahar Hassan; Tina Sorian; [2021-10-21]
  Nyckelord :Covid-19; äldre; Pandemier; SARS; MERS; Coronavirus; epidemie; Enkät; Hörselvård; Kommunikation; older; Pandemic; epidemic; Survey; Hearing care; Communication;

  Sammanfattning : Background: Covid-19 broke out in late December 2019 in the Chinese city of Wuhan; thevirus is spread between humans and between humans and animals. Globally, people areworried about to be affected by Covid-19, and there is a greater risk of older people dying dueto Covid-19 infection. LÄS MER

 2. 2. Musiken, pipet och öronproppen : En studie kring ljudnivåernas påverkan och hantering i musikundervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Beatrice Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Hörselvård; Ljudnivå; Tinnitus; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : Denna, både kvantitativa och kvalitativa, studie har till syfte att undersöka hur hörselkvalitén är hos musiklärare och deras elever på gymnasiet och i folkhögskola, hur musiklärarna och deras elever hanterar och upplever ljudnivåer både i musikundervisningen och privat samt huruvida hörselvård som ämne anammas i musikundervisningen. Studien baseras på en anonym enkätundersökning som utförts på två gymnasieskolor och en folkhögskola om sammanlagt 78 elever och 7 musiklärare. LÄS MER

 3. 3. Hörselvård i gymnasieskolan : En studie om gymnasieelevers relation till hörselvård i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :My Kullsvik; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “Är det här verkligen framtiden?” : ett patientperspektiv på digitaliserad hörselvård

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Lindkvist; Mikael Mermer; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ensembleundervisningens ljudmiljö : En kvalitativ studie om ljudmiljöns påverkan på ensembleundervisningen på gymnasiet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Alexius Pattberg Miller; [2020]
  Nyckelord :Ensembleundervisning; Ljudnivå; Lärmiljö; Ramfaktorer;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att, med hjälp av en fokusgruppsintervju, undersöka hur musikelever på gymnasiet upplever innehållsmässiga ramfaktorer vad gäller ljudmiljö i ensembleundervisningen, samt att undersöka vilka fysiska, ljudrelaterade ramfaktorer som påverkar musikelevernas upplevelser av lärmiljön i ensembleundervisningen. I studien används, utöver skolforskning om lärmiljö, arbetsmiljö och ramfaktorer, tvärvetenskaplig, kvantitativ och kvalitativ forskning framtagen från olika fält av ljudmiljön, däribland audiologi, fysiologi och miljömedicin. LÄS MER