Sökning: "Hüsna Yurdagül Ibrahim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hüsna Yurdagül Ibrahim.

  1. 1. ARBETSTERAPEUTERS RESONEMANG OM SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL TEORI I PRAKTIK INOM HEMSJUKVÅRDEN

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Rebecka Youssef; Hüsna Yurdagül Ibrahim; [2021-05-07]
    Nyckelord :Arbetsterapi;

    Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter arbetar på olika verksamheter och tillämpar olikaarbetsterapeutiska teori och praxismodeller, detta resulterar i att arbetsterapeutersarbetssätt skiljer sig beroende på vart de arbetar. Arbetsterapeutens uppdrag ihemsjukvården är att aktivt delta i en individs planering och utförarehabiliteringsinsatser i hemmet, särskilt boende och på korttidsenheter. LÄS MER