Sökning: "H M årsredovisning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden H M årsredovisning.

 1. 1. Hållbarhetsrapportens roll och funktion : en jämförelse mellan H&M, KappAhl och MQ

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emma Torén; Robert Johnsson; [2013]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; årsredovisning; CSR; GRI; Hållbarhet; klädindustrin;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett begrepp som blir allt viktigare i samhället, särskilt då vi idag konsumerar 30 procent mer av jordens förnyelsebara tillgångar än vad jorden är kapabel att återskapa på ett år. CSR är en viktig del av hållbarhet och består av tre olika områden; ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Strategier för legitimitet : En studie av H&M:s årsredovisningar mellan åren 1998-2008

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hedvig Danielsson; Emma Eriksson; [2009]
  Nyckelord :legitimitet; klädbranschen; strategier; årsredovisning; H M;

  Sammanfattning : Legitimitet är en viktig faktor för ett företags överlevnad. Klädbranschen, speciellt H&M, har det senaste årtiondet fått mycket publicitet och blivit hårt granskad, vilket föranleder att legitimiteten kan anses ha varit hotad. LÄS MER

 3. 3. Intern benchmarking inom detaljhandeln - En fallstudie av H&M

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Killander; Cecilia Gabrielsson; Emma Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Intern benchmarking; H M; Detaljhandel; Modebranschen; Kontinuerliga förbättringar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera intern benchmarking. Vi ämnar belysa hur H&M arbetar med intern benchmarking för att empiriskt utvärdera hur detta styrverktyg kan användas och utvecklas. LÄS MER