Sökning: "H M hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden H M hållbar utveckling.

 1. 1. Vägen mot en hållbar klädindustri : En jämförelsestudie av bomull och lyocell som framtidens hållbara textilie

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Beatrice Boström; Maja Wassén Fagerberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är skriven för ett kandidatexamensarbete på Kungliga Tekniska högskolan inomprogrammet industriell ekonomi med inriktning mot energisystem och hållbar utveckling.Bakgrunden till studien som presenteras i denna rapport är det intresse som väckts förcellulosabaserade basfiber för textiltillverkning. LÄS MER

 2. 2. Strategies of improvement ofUASB reactor operation

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Daria Klesyk; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor is one from the most widely used anaerobic technology to remove organic matter from wastewater, popular mostly in countries with warm climate but use all over the world. UASB reactor have mainly advantages: during organic matter removal biogas is produced, low energy consumption and simplicity of work. LÄS MER

 3. 3. The Rotary Floor Stand : Development of shop fitting for H&M

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jana Wennberg-Jansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : H&M are making their own store interior in-house. They are continuously updating their interior products in order to achieve better quality, design and function in the stores. One of H&M’s key interior products is the Roundrail, which is seen in all H&M stores all around the world. LÄS MER

 4. 4. Hydrolys av överskottsslam för maximerat fosforsläpp - En studie i Bio-P som resurs för näringsåtervinning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Brandin; [2015]
  Nyckelord :struvit; hydrolys; biologisk fosforrening; fosforsläpp; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : During the biological phosphorus removal (EBPR) process, the phosphorus accumulating organisms (PAOs) accumulates excess phosphorus in the form of polyphosphorus (poly-P) in the aerobic phase. In the following anaerobic zone, PAOs take up volatile fatty acids (VFAs) and simultaneously releases poly-P. LÄS MER

 5. 5. Samvete till salu : En diskursanalys om ekologisk hållbarhet i modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Cecilia Hultberg; [2014]
  Nyckelord :Ekologisk hållbarhet; PR- strategi; externkommunikation; diskursanalys; varumärkesbyggande.;

  Sammanfattning : Syfte:  Analysera hur budskap kring hållbar utveckling skapas i marknadsföringssyfte hos modekedjor.   Problem: Vilka är verktygen/argumenten för att skapa diskurser kring hållbar utveckling? Hur arbetar modeföretag med kommunikation kring miljöfrågor i marknadsföringssyfte och för att stärka sitt varumärke? Teori och Metod: Uppsatsen tillämpar den kvalitativa metoden kritisk diskursanalys. LÄS MER