Sökning: "H M ledarskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden H M ledarskap.

 1. 1. Relation, profession och organisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Klarin; [2016]
  Nyckelord :bemötande; inkludering; interaktionistisk teori; relation; relationssvårigheter;

  Sammanfattning : AbstraktKlarin, Anna (2016): Relation, profession och organisation- En studie om elever i relationssvårigheter. Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola.BakgrundDet finns elever som har svårt att passa inom ramarna för skolans verksamhet och där skolan behöver tänka kring hur de ska inkluderas. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på disciplin, ordning och ansvar i klassrummet: Sverige respektive Ryssland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Karina Asoyan; [2013]
  Nyckelord :ansvar; disciplin; ledarskap; ordning; Ryssland; Sverige;

  Sammanfattning : Syftеt mеd mitt аrbete är аtt undersökа lärarеns syn på disciplin, ordning och ansvar i klassrummet. Examеnsarbete är jämförandе studiе оm hur lärаrer i оlika ländеr nämligеn Ryssland och Svеrige sеr på begrеpp disсiplin och ordning i skolа. LÄS MER

 3. 3. Ett framgångsrikt ledarskap relaterat till motståndskraft : En kvalitativ studie om serviceföretag med bakgrund i JC

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Farhia Abdullahi; Helen Lee; [2010]
  Nyckelord :motståndskraft; framgångsrikt ledarskap;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är baserad på tidigare forskning av företag som har en bakgrund från företaget JC. I tidigare forskning framträder JC som ett framgångsrikt företag. Det som var kännetecknande hos JC var bland annat det kreativa arbetsklimatet som var öppen och utmanande samt det dynamiska ledarskapet inom företaget. LÄS MER

 4. 4. En komparation i ledarskap mellan ett tjänsteintensivt och ett kunskapsintensivt företag, H&M versus Alfa Laval

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Mårtensson; Sofie Andersson; Lilly Larsson; [2006]
  Nyckelord :Ledarskapsstil; Det dubbla representantskapet; Organisationskultur och struktur; tjänsteintensivt företag; kunskapsintensivt företag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det går att kartlägga små skillnader som finns i ledarskapsutövandet mellan en chef i ett tjänsteintensivt- och kunskapsintensivt företag, men samtidigt tenderar ledarskapet att gå mot en och samma utveckling, det vill säga, ett coachande ledarskap. Skillnaderna i första linjens chefskap i de två olika organisationerna, anser vi bero mer på företagsstrukturerna än att de är verksamma i skilda branscher. LÄS MER

 5. 5. Varför rekryteras det för få kvinnor till Utlandsstyrkan/internationell tjänstgöring?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Olof Katrin; [2005]
  Nyckelord :Militära operationer; Kvinnor; Militär rekrytering; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2003-2005; Internationella aspekter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att är att undersöka olika förutsättningar och omständigheter som kan ha betydelse för utfallet av den kvinnligarekryteringen till internationella förband.Uppsatsen inleds med en beskrivning och bakgrund av Resolution 1325. LÄS MER