Sökning: "H M organisationskultur"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden H M organisationskultur.

 1. 1. Värderad internkommunikation : En studie om hur internkommunikation kan uppnå samförstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Malin Johansson; Ida Weidman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modebranschen är snabbrörlig, och för H&M koncernen med ett expansionsmål på 10-15 % butiker per år innebär det höga krav på organisationen och medarbetarna. Den interna organisationsstrukturen är under ständig utmaning och därmed följer kraven på att internkommunikation måste vara dynamisk. LÄS MER

 2. 2. En komparation i ledarskap mellan ett tjänsteintensivt och ett kunskapsintensivt företag, H&M versus Alfa Laval

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Mårtensson; Sofie Andersson; Lilly Larsson; [2006]
  Nyckelord :Ledarskapsstil; Det dubbla representantskapet; Organisationskultur och struktur; tjänsteintensivt företag; kunskapsintensivt företag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det går att kartlägga små skillnader som finns i ledarskapsutövandet mellan en chef i ett tjänsteintensivt- och kunskapsintensivt företag, men samtidigt tenderar ledarskapet att gå mot en och samma utveckling, det vill säga, ett coachande ledarskap. Skillnaderna i första linjens chefskap i de två olika organisationerna, anser vi bero mer på företagsstrukturerna än att de är verksamma i skilda branscher. LÄS MER