Sökning: "H M samarbetspartner i Saudiarabien"

Hittade 1 uppsats innehållade orden H M samarbetspartner i Saudiarabien.

  1. 1. Hur kan företag bli en del av det saudiarabiska företagsnätverket?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl-Johan Ärnborg; Mimmi Andaloussi; [2009]
    Nyckelord :etableringsprocess; företagsnätverk; Saudiarabien; exportrådet; etableringsform; franchising; H M och Uppsalamodellen;

    Sammanfattning : Saudiarabien är en marknad med strikta regler för utländska företag. Detta skapar en speciell situation där de utländska företagen oftast måste använda sig av en samarbetspartner för att etablera sig på marknaden. LÄS MER