Sökning: "H-brygga"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet H-brygga.

 1. 1. Investigation for the development of a new electric control unit for customized trucks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yusen Liu; [2019]
  Nyckelord :Controller area network; Customized truck; DC motor control; Electric control unit; H-bridge; Controller area network; DC-motorstyrning; Elektrisk styrenhet; H-brygga; Lastbil; Specialfordon;

  Sammanfattning : Customized truck is a relevant and high-profit part of Scania’s market. Nowadaysdesigners do not have a self-developed electric control unit for introducing non-standardfunctionality. This thesis is intended to investigate the specification of a new system andan approach to implement it in current truck’s electrical system. LÄS MER

 2. 2. Minskning av switchförluster vid höga frekvenser i diodbrygga på PCB-kort

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Ivan Hussein; [2017]
  Nyckelord :switchförluster; H-brygga; zero voltage switching.;

  Sammanfattning : Arbetets huvudmål var att utvärdera Zero Voltage Switching, ZVS, på ett dubbelsidigt kretskort. Där ingick att anpassa en H-brygga till ZVS som är populär i industrier samt elektronikkonstruktion. Mätningarna och analyserna gjordes för båda delarna. LÄS MER

 3. 3. Justerbar modell av transmissionsledning för elkraftsöverföring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Andreas Gatu; Alexander Svensson; [2014]
  Nyckelord :variability; inverter; impedance; DC-AC; pulse width modulation; harmonics; h-bridge; transmission line; voltage drop; reactive effect; variabilitet; inverterare; impedans; DC-AC; pulsbreddsmodulering; övertoner; transmissionsledning; distributionsledning; transmission; distribution; spänningsfall; reaktiv effekt; kompensering; PWM; kraftöverföring; variabel impedans; h-brygga;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Terco. Tercos PST 2220Transmission Line and Distribution Module fungerar som en fysisk modellav ett verkligt transmissions- eller distributionsnät där fem olika typer av nätmed avseende på längd, spänningsnivå och skenbar effekt är möjliga. LÄS MER

 4. 4. Development of a Temperature Controlled Cell for Surface Enhanced Raman Spectroscopy for in situ Detection of Gases

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :André Appelblad; [2014]
  Nyckelord :temperature control; Raman scattering; surface enhanced Raman spectroscopy SERS; SERS substrate; volatile substances; Peltier module; thermistor; PWM; H-bridge; PI D control.; temperaturkontroll; ytförstärkt ramanspektroskopi; SERS; flyktiga ämnen; Peltierelement; thermistor; PWM; H-brygga; PI D -regulator.;

  Sammanfattning : This work describes a master’s thesis in engineering physics at Umeå University carried out during the spring semester of 2014. In the thesis the student has constructed and tested a temperature controlled cell for cooling/heating of surface-enhanced-Raman-spectroscopy (SERS) substrates for rapid detection of volatile substances. LÄS MER

 5. 5. Effektförluster i semipassiva H-bryggor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kiffer Kiffer; [2013]
  Nyckelord :H-brygga; effektförluster; semipassiv;

  Sammanfattning : AbstraktUppsala Universitet håller för tillfället på med ett nytt slags svänghjul som utnyttjar stor vinkelhastighet istället för stort tröghetsmoment för att buffra rörelseenergi.  För att kunna nå hög hastighet hålls svänghjulet svävande med permanentmagneter och horisontellt hålls svänghjulet rakt med hjälp av 8 stycken aktiva magneter. LÄS MER