Sökning: "H70-studien"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet H70-studien.

 1. 1. Vård av depression hos äldre

  Magister-uppsats,

  Författare :Kerstin Brandt; [2019-11-20]
  Nyckelord :Äldre; depression; H70-studien; psykisk ohälsa; samtal; vård och behandling; lidande; psykiatrisjuksköterska;

  Sammanfattning : Abstract Background: Depression is one of the most common psychiatric diagnoses in the elderly and causes a great deal of suffering for the affected person. It is unclear how many of the 70- year-olds that recieves adequate care and treatment. LÄS MER

 2. 2. Synen på livet med ett öga : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jennifer Castenbladh Rafors; Madelene Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :Artificial eye; eye amputation; monocular vision; NEI-VFQ-25; quality of life; Livskvalitet; monokulärt seende; NEI-VFQ-25; ögonamputation; ögonprotes;

  Sammanfattning : I nuläget finns det begränsat med forskning hur det går för de personer som opererar bort ett öga. Detta kan medföra att ögonsjuksköterskan ger otillräcklig information till patient och anhöriga i samband med att det är aktuellt att bära protes. LÄS MER