Sökning: "HAMPUS NILSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden HAMPUS NILSSON.

 1. 1. Varumärkesplattform - substans eller ytlig glans?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Nilsson; Isabell Weber; Hampus Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Brand Platform; Brand Identity; Brand elements; Brand guidelines; Brand Handbook Varumärkesplattform; Varumärke; Varumärkesstrategi; Beståndsdelar; Varumärkesarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att beskriva teorin inom området och hur arbetet med varumärkesplattformar fungerar i praktiken, för att vidare undersöka och förklara hur olika processer och beståndsdelar inom varumärkesplattformar skapar önskade effekter för ett varumärke. Syftet har således två olika delar, en beskrivande och en förklarande del. LÄS MER

 2. 2. Den dilemmatiska kroppen : en diskursanalys av läroböcker i Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hampus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :body; ideological; dilemma; representations; Billig; kropp; ideologiska; dilemma; representationer; Billig;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med undersökningen är att utifrån två läroböcker i Idrott och hälsa analysera hur kroppen framställs och beskrivs. Frågeställningen som undersökningen ämnar besvara är: Vilka representationer av kroppen återkommer i läroböckerna? Vilka ideal, handlingar och krav är kopplade till dessa representationer? Vilka dilemman framkommer i de olika representationerna? Metod Två läroböcker skrivna efter introduktionen LGY 11 bearbetades metodologiskt med inspiration från Bacchis WPR-metod samt analyserades utifrån Billigs Ideologiska dilemman. LÄS MER

 3. 3. Effekten av excentrisk styrketräning i jämförelse med koncentrisk eller isometrisk styrketräning vid tendinopati : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marcus Nilsson; Hampus Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Excentrisk; isometrisk; koncentrisk; styrketräning; tendinopati;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tendinopati är ett samlingsbegrepp och en klinisk diagnos för ett patologiskt tillstånd i en muskelsena. Tillståndet är vanligen direkt kopplad till någon form av repetitiv rörelse eller överbelastning och besvären samt rehabiliteringen är ofta långvarig, omfattande och frustrerande. LÄS MER

 4. 4. BikePool : Utveckling av en enkel och navigerbar webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sofie Bengtsson; Filip Cornell; Hampus Engström; Elin Håkansson; Emma Nilsson Tengstrand; David Schützer; Philip Stratelis; Kasper Vinberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The report covers a study made by a project group at Linköping University. The report discusses and analyzes the project that is developing and implementing BikePool, a web application that serves as an online marketplace service for people to rent or lease bikes. LÄS MER

 5. 5. Governing Unnoticed: Depoliticized Cutbacks on Personal Assistance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hampus Nilsson; [2018]
  Nyckelord :personal assistance; depoliticization; juridification; rule of law; governance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For more than a decade, the Swedish personal assistance act has been subject to extensive cutbacks. More and more people have lost assistance whilst fewer are granted allowances. These cutbacks have transpired without any parliamentary decisions limiting the scope of the legislation. LÄS MER