Sökning: "HAMPUS NILSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden HAMPUS NILSSON.

 1. 1. Barns möjlighet till inflytande på fritidshem -En studie om maktutövning och barns inflytande.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Nilsson; Hampus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Pastoral makt; Disciplinär makt; Inflytande; Fysisk aktivitet; Fritidshem;

  Sammanfattning : Inflytande på fritidshemmet är för många en självklarhet och fritidshemmets innehåll ska präglas utav elevernas intresse. Studien undersöker maktutövning mellan fritidspedagoger och elever kopplat till inflytande. LÄS MER

 2. 2. Product Layout Optimization for Autonomous Warehouses with Grouped Products

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Max Nilsson; Hampus Olsson; [2020]
  Nyckelord :Layout optimization; autonomous warehouse; data mining; grouped layouts; warehouse elevators.;

  Sammanfattning : To utilize space better, warehouses stack their products on top of each other. This increases the risk of injury for workers when storing and retrieving the products. Some warehouses counteract this by using robots to retrieve products to a picking area where a human worker picks the products needed to fulfill an order. LÄS MER

 3. 3. Chefer vid vägs ände : En fenomenologisk fallstudie om organisatoriska faktorers påverkan på vårdenhetschefers beslut att lämna sin befattning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hampus Jendle; Andreas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Turnover; line managers; public health sector; manager sustainability; organizational factors; organizational structure; job demands-resources model; Personalomsättning; enhetschefer; offentlig sektor; vård- och omsorgsverksamhet; chefshållbarhet; organisationsstruktur; organisatoriska faktorer; krav-resursmodellen;

  Sammanfattning : Enhetschefer inom offentlig vård- och omsorgsverksamhet spelar en betydelsefull roll i uppdraget att leverera välfärdsarbete av hög kvalitet. Samtidigt präglas enhetschefsbefattningar av höga personalomsättningsnivåer i kommuner runt om i landet. LÄS MER

 4. 4. SMALL SCALE POWER GENERATION FOR A RURAL MEDICAL CLINIC : A minor field study in Linga Linga, Mozambique

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hampus Nilsson; David Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Renewable Energy; Small Scale Power Generation; Rural Mozambique; Electrification; Minor Field Study; Förnybar energi; Småskalig kraftproduktion; Moçambikansk landsbygd; Elektrifiering; Minor Field Study; Energia Renovável; Geração de Electricidade de Pequena Escala; Moçambique Rural; Electrificação; Menor Área de Estudo;

  Sammanfattning : In Sub-Saharan Africa, 76 % of the population lack access to electricity. This situation prohibits economic growth, causes major health issues, and impedes the education of its populace. Considerable work and effort are being made to increase the populace’s access to electricity. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesplattform - substans eller ytlig glans?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Nilsson; Isabell Weber; Hampus Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Brand Platform; Brand Identity; Brand elements; Brand guidelines; Brand Handbook Varumärkesplattform; Varumärke; Varumärkesstrategi; Beståndsdelar; Varumärkesarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att beskriva teorin inom området och hur arbetet med varumärkesplattformar fungerar i praktiken, för att vidare undersöka och förklara hur olika processer och beståndsdelar inom varumärkesplattformar skapar önskade effekter för ett varumärke. Syftet har således två olika delar, en beskrivande och en förklarande del. LÄS MER