Sökning: "HAMPUS NILSSON"

Visar resultat 16 - 20 av 32 uppsatser innehållade orden HAMPUS NILSSON.

 1. 16. Bakkassen - En praktisk studie kring utformandet av en användbar och förtroendeingivande webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ludvig Billberg; Linda Fredriksson; Markus Häggblad; Sanna Jansson-Nordqvist; Johan Nilsson; Niklas Nyberg; Viktor Stenström; Hampus Strandqvist; Ivan Öhrman; [2016]
  Nyckelord :web application; usability; trust; shake and bake; webbapplikation; bakkassen; förtroende; användbar; bakning;

  Sammanfattning : The report deals with the experiences and results that arose during the development of the webapplication Bakkassen, a web shop where visitors can order pre-portioned ingredients to bread andpastries. The main objective of the report is to answer a question about how to design a usable andtrustworthy web application. LÄS MER

 2. 17. Vilka variabler påverkar efterfrågan på fristående rådgivning till gasellföretag?

  Magister-uppsats,

  Författare :Robin Nilsson; Hampus Norberg; [2015]
  Nyckelord :Gasellföretag; fristående rådgivning; Big 4; ägarstruktur; storlek; revisor;

  Sammanfattning : SammanfattningFörfattare: Robin Nilsson och Hampus NorbergHandledare: Marita BlomkvistTitel: Vilka variabler påverkar efterfrågan på fristående rådgivning till gasellföretag?Inledningochproblem: Snabbväxande företag, så kallade gasellföretag, är en viktig del av ekonomin. De är företag som skapar väldigt många nya arbetstillfällen och är oftast små eller medelstora. LÄS MER

 3. 18. Cost effective optimization of system safety and reliability

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikTekniska högskolan

  Författare :Joakim Bergström; Hampus Nilsson-Sundén; [2015]
  Nyckelord :cost effective; optimization; system safety; reliability; fault tree; fault tree analysis; reliability block diagram; maltab; excel; optimering; systemsäkerhet; tillförlitlighet;

  Sammanfattning : A method able to analyze and optimize subsystems could be useful to reduce project cost, increase subsystem reliability, improve overall aircraft safety and reduce subsystem weight. The earlier the optimization of development of an aircraft in the design phase can be performed, the better the yield of the optimization becomes. LÄS MER

 4. 19. Samvetet - En vinnande investeringsstrategi?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Lundgren; Magne Nilsson; Peder Zethelius; [2015]
  Nyckelord :Portföljvalsteori; Jensens Alfa; Sharpe-kvot; Riskjusterad avkastning; Miljöarbete; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag som tar ett stort ansvar och aktivt jobbar med hållbar utveckling inom miljöfrågor har genererat en över- eller underavkastning jämfört med företag som inte har en lika tydlig strategi inom hållbar utveckling inom miljö. Uppsatsen utgår från en kvantitativ ansats där empirin bygger på insamlad historisk kursdata från utvalda aktier på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 5. 20. Individualism på bekostnad av individen? - LSS, jämlikhet och frihet utifrån ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hampus Nilsson; [2015]
  Nyckelord :LSS; individualism; liberalism; jämlikhet; sjukvård; klass; Social Sciences;

  Sammanfattning : The bearing principles of the Law of support and Service for people with Certain Functional Impairments (LSS) are to create a freer and more self-determined user, limit government intrusion and paternalism. This whilst the main objectives of the Health Care Law are to uphold good health and care on equal terms for the entire population. LÄS MER