Sökning: "HANNA GRAHN"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden HANNA GRAHN.

 1. 1. Lärobokens roll i idrott och hälsa : En studie av läroböckers användning och innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Hanna Grahn; [2016]
  Nyckelord :läroboksanalys; läroboksanvändning; läroplansteori; transformeringsarena; styrdokument.;

  Sammanfattning : Läroboken har länge haft en framträdande roll i skolan, men läroboksanvändningen inomi drott och hälsa har varit ett förhållandevis outforskat område. Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet använder sig av läroböcker i undervisningen, hur de ser på läroböcker och hur innehållet i läroböcker för gymnasieelever inom ämnet idrott och hälsa följer de nationella styrdokumentens intentioner. LÄS MER

 2. 2. Green is the New Black - The Value of Sustainability in Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Hanna Grahn; [2015]
  Nyckelord :sustainabiity; Sweden; interviews; non-financial; event study;

  Sammanfattning : Being green and sustainable has never been trendier. Both financial markets and governments are currently placing increased focus on non-financial aspects. Swedish regulators, firms and investors have been at the forefront of this development and are often regarded as role models by other countries and institutions. LÄS MER

 3. 3. “I samarbete med...”Hur sponsrade blogginlägg påverkar bloggares trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Hanna Fitger; Lisa Grahn; Eric Keisu; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The impact of lobbying regulations on firms' financial performance, value and lobbying activities

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Hanna Grahn; Filippa Jernbeck; [2012]
  Nyckelord :Honest Leadership and Open Government Act; lobbying regulation; financial performance; difference-in-difference estimation; event study;

  Sammanfattning : The "Honest Leadership and Open Government Act of 2007" was introduced in order to increase transparency and accountability of lobbying activities in the U.S., as well as to impose stricter regulations on lobbyists. LÄS MER

 5. 5. Återhämtning i staden : en undersökning av egenskaper i utemiljöer som bidrar till mental hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Linde; [2012]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; planering; folkhälsa; stress; mental återhämtning; rekreation; grönska; parker;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete på 30 hp utfört vidinstitutionen för stad och land, SLU Ultuna. Bakgrundentill arbetet kommer sig av att allt fler människor idagbor i tätorter (Boverket 2011a; WHO 2008a) samtidigtsom antalet personer med oro, ångest och stress ökar(Socialdepartementet, 2002). LÄS MER