Sökning: "HBM"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet HBM.

 1. 1. Prediction of early age and time dependent deformations in a massive concrete structure

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Ali Aghili; Haris Ribac; [2018]
  Nyckelord :Early age concrete; hydration of cement; Storfinnforsen; ConTeSt; crack risk; temperature development; strain; mass concrete structures; measurement plan; Ung betong; hydratation av cement; Storfinnforsens kraftverk; ConTeSt; sprickrisk; temperatur; töjning; massiva konstruktioner; mätningsplanering;

  Sammanfattning : The heat development that occurs due to the hydration of cement is important to consider during casting of massive concrete structures. By using computer programs that are based on finite element methods (FEM), simulations can be performed on the heat- and strength development. LÄS MER

 2. 2. Effect of Lap Belt Position on Kinematics & Injuries by using 6YO PIPER child HBM : in Frontal Crash Simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Hassan El-Mobader; [2018]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; 6YO; Full Frontal; Child Restraint Systems; Injuries; Kinematics; Abdomen; Lap Belt; PIPER; Humanmodell; 6åring; frontalkrock; barnstolar; barnsäkerhet; skador; kinematic; bukorgan; höftbälte;

  Sammanfattning : Traffic accidents are the second leading cause of child fatality among children younger than 15 years of age. In the course of 10 years, the implementation of child restraint systems has decreased child fatality in traffic accidents with 50%, for children younger than 15 years. LÄS MER

 3. 3. Piotroski leder vägen : En kvantitativ studie baserad på fundamental analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lina Sundén; [2017]
  Nyckelord :Fundamental analysis; F-SCORE; Swedish Stock Market; EMH; Fundamental analys; F-SCORE; Svenska aktiemarknaden; B M; EMH;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det är möjligt att generera högre avkastning genom fundamental analys med fokus på värdeinvestering och Joseph Piotroskis modell (2000) Fundamental Signal Score (F-SCORE). Modellen testas på den svenska aktiemarknaden under perioden 2007-2015. LÄS MER

 4. 4. Biofidelity assessment of the activen human body model compared to volunteer braking and steering maneuvers

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Yang Xiao; [2017]
  Nyckelord :SAFER A-HBM; Oblique Maneuvers; Biofidelity; Omni-directional;

  Sammanfattning : Active human body models have contributed to the safety device design and helpedbuild a safer road. Validation is essential for the development of all human modelsand SAFER A-HBM is no exception. The validation of SAFER A-HBM in multidirectionwould contribute to the further development of it. LÄS MER

 5. 5. Enhancing a Multibody Model of a 6-year-old - Controller Implementation

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Ramiro Garía Galán; [2015]
  Nyckelord :Active human body model; occupant kinematics; multibody dynamics;

  Sammanfattning : The number of children injured or disabled each year as a result of roadtraffic crashes has been estimated at around 10 millions around the world.Avoiding those fatalities and protecting car occupants are a goal manyresearchers are actively working toward. LÄS MER