Sökning: "HBO"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet HBO.

 1. 1. Ryssen kommer - Hur västerländsk rysskräck visualiseras och reproduceras i HBO-serien Chernobyl

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Stohr; [2020]
  Nyckelord :representation; Den Andre; othering; Stuart Hall; HBO; Tjernobyl; rysskräck; Hollywood; The Other; Chernobyl; russophobia;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie av HBO-serien Chernobyl från 2019 och hur denna upprätthåller en i västerländsk media producerad för underhållning ofta förekommande stereotyp porträttering av Sovjetunionen och dess invånare. Studiens teoretiska utgångspunkt är centrerad kring filmteori och representationsteori och undersöker huruvida man genom othering i västerländska produktioner upprätthåller en bild av de forna sovjetiska länderna och dess invånare baserad på den uppfattning som lades till grund för i filmer producerade under kalla kriget. LÄS MER

 2. 2. Visualizing the Invisible: An Exploration of the Radioactive Image within the Chernobyl Exclusion Zone

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Fannie Frederikke Baden; [2020]
  Nyckelord :Radioactive Image; Nuclear Disaster; Nuclear power; Chernobyl; Disaster Tourism; Visual tropes; radioactivity; semiotics; visualized natural phenomena; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the radioactive image and poses the multi-layered question: ‘(how) can radioactivity exist as an image, when it cannot be seen, heard or felt?’. By having no sensorial qualities, radioactivity is often narrated in popular media by metaphoric association. LÄS MER

 3. 3. Populärkultur, religion och coping : En religionspsykologisk analys av Home Box Office (HBO) The Leftovers

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Axel Fors; [2020]
  Nyckelord :The Leftovers; populärkultur; religionspsykologi; religionsvetenskap; religion; media; coping;

  Sammanfattning : In today’s day and age popular culture is a hot topic. Creators of popular culture or media can use their content to start discussions about important topics. These topics can range from politics and misogyny to the search for happiness and faith. One frequently covered topic is popular culture and religion. LÄS MER

 4. 4. It's a mad mad men's world - En analys av HBO-serien Mad Men utifrån ett genusperspektiv med fokus på maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Viktor Svanström; [2020]
  Nyckelord :Mad Men; maskulinitet; manlighet; könsroller; psykisk ohälsa; masculinity; manhood; gender roles; mental illness; Social Sciences; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay will delve into a deep analysis regarding multiple episodes of the American tv-series Mad Men primarily from the perspective of two theoretical concepts regarding the study of masculinity. These include, for example, studies regarding the concept of “precarious manhood” by Joseph A. Vandello and Jennifer K. LÄS MER

 5. 5. Designing a Verification Tool for Easier Quality Assurance of Interoperable Master Format Packages

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Martin Sjölund; [2020]
  Nyckelord :IMF; CPL; Verification; Quality Assurance; UX;

  Sammanfattning : With today's global distribution of movies, series, documentaries, and more, the need for a standardised system for storing content has emerged. Over-the-top media services such as Netflix, HBO, and Amazon Prime are storing large amounts of content, and by providing it internationally, the content multiplies when it has to conform to regional standards and regulations. LÄS MER