Sökning: "HBTQ ålder"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden HBTQ ålder.

 1. 1. Att ”komma ut” som våldsoffer – ett dubbelt stigma? : En scoping review om partnervåld i samkönade relationer mellan män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Andreas Elvius; Mathilda Schlömer; [2021]
  Nyckelord :violence; men; same-sex relationship; stigma; hbtq; msm; ipv; homosexual.; våld; samkönad relation; stigma; hbtq; msm; ipv; män; homosexualitet; relationsvåld.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva och diskutera forskningen avseende partnervåld i samkönade relationer mellan män samt att undersöka faktorer som påverkade våldet, och analysera våldsutsatta mäns upplevelser av hjälpsökande. Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt utifrån scoping-review metodik. LÄS MER

 2. 2. Normbrytande reklamfilmer- ett stöd för ryska HBTQ-personer : En semiotisk analys av hur HBTQ-personer framställs i svenska reklamfilmer under 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Kulsoom Kulsoom; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur XXL, Blocket och SJ framställer HBTQ-personer i sina reklamfilmer under 2010-talet. Dessa reklamfilmer dök upp i mainstreammedier efter ett förtryck mot ryska HBTQ-personer 2013. LÄS MER

 3. 3. Bilderboken - inkludering i litteraturform? : En normkritisk text- och bildanalys av femton bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alice Ek; Linn Olsson; [2020]
  Nyckelord :diskrimineringsgrunderna; textanalys; bilderböcker; normer; normkritik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa om förskolor i tre områden runt om i Uppsala väljer att låna normkritiska bilderböcker utifrån sex av de sju diskrimineringsgrunderna. Ålder är undantagen och familj är istället tillagd relaterat till att det är bilderböcker vi analyserar. Vi kommer att beskriva dessa val närmre i uppsatsen. LÄS MER

 4. 4. Fetischism, läggning och lag : En kvantitativ analys av en sexuell minoritets relation till lagstadgad läggning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :David Nilsson-Jatko; [2020]
  Nyckelord :Fetishism; fetish; fetishists; law; legislation; sexuality; preference; orientation; sexual orientation; sexual disposition; queer; queer theory; gender studies; gender and queer studies; sexual minorities; sexology; fetishism studies; fetish studies; normativity; heteronormativity; lgbtq; visibility; erasure; sex orientation norm; Fetischism; fetisch; fetischister; lag; lagstiftning; diskrimineringslag; diskrimineringslagstiftning; sexualitet; preferens; sexuell preferens; läggning; sexuell läggning; orientering; sexuell orientering; queer; queerteori; genusvetenskap; sexuella minoriteter; sexologi; begär; fetischismforskning; fetischforskning; heteronorm; hbtq; synlighet; osynliggörande; erasure; normkritik; könsorienteringsnorm; könsorienteringsnormen;

  Sammanfattning : Fetischister är en sexuell minoritet vars sexualitet karaktäriseras av en inriktning mot någon sak, något annat än kön. Svensk lagstiftning kommunicerar en normerande bild av att endast sexualiteter riktade mot kön kan vara grundläggande och utgöra en persons sexuella läggning, övriga tillskrivs att vara sexuella beteenden med svaga konstitutiva kopplingar. LÄS MER

 5. 5. Moralpanik - En kritisk diskursanalys av diskursen för porrfilter i förskolor och skolor på Instagram

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lisa Lindgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med #metoo-upproret växte sig debatten kring porrfilter i svenska förskolor och skolor sig allt större. Förespråkare för porrfilter menade att filter kan förhindra sexuella övergrepp bland barn och unga. LÄS MER