Sökning: "HBTQ"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade ordet HBTQ.

 1. 1. SÅ SKA DU GÖRA QUEERHET Normativitet i en normbrytande kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Jerneborg; Klara Virolainen; [2023-04-24]
  Nyckelord :queer; HBTQ; normer; community; performativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur personer som identifierar sig som queer upplever normer inom queer-communityt. Utifrån frågeställningar riktade mot beskrivningar, upplevelser och strategier har vi ämnat fördjupa förståelsen för queera personers livsvillkor. LÄS MER

 2. 2. “Det finns redan så mycket fördomar” : - Yrkesverksammas upplevelser kring bemötande av våldsutsatta i samkönade relationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Lee Johansson; Tove Norgren; [2023]
  Nyckelord :våld i samkönade relationer; hbtq; våld i nära relationer; bemötande;

  Sammanfattning : Våld i samkönade relationer är ett utbrett socialt problem men alltför ofta brister både bemötandet samt stödet till de våldsutsatta. Studier visar på att homo- och bisexuella i högre grad än heterosexuella är utsatta för våld i nära relationer. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors kunskap och erfarenheter av att möta transpersoner inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Amanda Gumpert; Olivia Lindmark; [2023]
  Nyckelord :Equal health care; knowledge; LGBTQ ; nurses; nursing; transgender; HBTQ ; jämlik vård; kunskap; omvårdnad; sjuksköterskor; transpersoner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av transpersoner har upplevt kränkningar och diskriminering relaterat till deras könsidentitet. Det är särskilt viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal besitter kunskap om patientgruppen transpersoner. Många transpersoner har däremot vittnat om negativa upplevelser i samband med hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. HBTQIA-inkludering i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Agnes Ahlström; [2023]
  Nyckelord :education; inclusion; inkludering; primary school; Queer; school; Sweden; grundskola; HBTQ; HBTQIA; inkludering; lågstadiet; Queer; samhällsorienterande ämnen SO;

  Sammanfattning : Sexuality, sex, and gender represent three out of seven grounds of discriminations, and teachers carry the duty to actively counteract discrimination according to the Swedish National Agency for Education. Even though Sweden is in fifth place of gender equality and teachers are supposed to educate students to become accepting human beings, the Swedish Schools Inspectorate published that only one out of three Swedish teachers include LGBTQ questions in their teaching. LÄS MER

 5. 5. Likvärdighet inom vården : Sjuksköterskans erfarenhet av att bemöta HBTQ-personer inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Tanya Ahmed; Ahrathi Casinathan; [2023]
  Nyckelord :Care-encounter; communication; equal care; knowledge; LGBTQ-people; nurse s experience; Bemötande; HBTQ-personer; jämlik vård; kommunikation; kunskap; sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBTQ-personer riskerar högre grad av ohälsa jämför med heterosexuella. Hälsoskillnaderna kan förklaras av att HBTQ-personer är mer utsatta för diskriminering och trakasserier av samhällets negativa föreställningar om normer, könsidentitet och sexuell läggning. LÄS MER