Sökning: "HBV-light"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet HBV-light.

 1. 1. The impact of different evapotranspiration models in rainfall runoff modelling using HBV- light

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Oscar Maxander; [2021]
  Nyckelord :HBV-light; Rainfall runoff modelling; Evapotranspiration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The choice of which potential evapotranspiration (PET) model to use when estimating streamflow using a rainfall-runoff model have been the topic of many studies. The aim with this thesis was to assess the robustness of six different PET models using HBV-light as rainfall-runoff model over three catchments in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Klimatförändringarnas påverkan pågrundvattnet : En effektstudie över den framtida grundvattensituationen iHedesundaåsen, med fokus på vattenkvantitet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Ellinor Wallberg; Erik Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Groundwater recharge; HBV-light; Climate change; Grundvattenbildning; HBV-light; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kan komma att påverka den hydrologiska cykeln på en global skala. Förändringarna kommer tydligast att märkas på ytan, med ökande neder-bördsmängder, en ökad avdunstning och ett minskat snötäcke. LÄS MER