Sökning: "HCD"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet HCD.

 1. 1. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 2. 2. Välkomnande och trygg sjukhusentré : En studie om rumsliga gestaltningsfaktorer som kan bidra till en förbättrad upplevelse i en sjukhusentré

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Cajsa Mikaelsson; [2020]
  Nyckelord :Spatial design; visual perception; experience; hospital entrance; Rumslig gestaltning; visuell perception; upplevelse; sjukhusentré.;

  Sammanfattning : Den rumsliga gestaltningen på en plats påverkar människor upplevelse av miljön, mer eller mindre. Kortfattat sker detta genom tolkningsprocesser av information i hjärnan som samlats in genom människans sinnen, vilket innefattar den visuella perceptionen. LÄS MER

 3. 3. Enkelt och lätt att hitta rätt : En studie om hur människor samspelar med omgivningen vid navigering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Britt-Mary Wackenström; [2019]
  Nyckelord :wayshowing; wayfinding; Informationdesign; spatial design; spatial communication; temporary architecture; Informationsdesign; rumslig gestaltning; orienterbarhet; rumslig kommunikation; flöde; wayfinding; tillfällig arktitektur;

  Sammanfattning : Då Stockholm Stad växer, ökar också behovet av att effektivisera och rusta upp offentliga platser för att bibehålla en hållbar och attraktiv stad (Stockholm Stad 2018). Ombyggnationer förändrar inte bara stadsbilden fysiskt, utan påverkar även den mentala bilden av en plats. LÄS MER

 4. 4. Day Master - Redesigning a planning board for people with cognitive disorder

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mattias Bygge; Sofie Strand; [2019]
  Nyckelord :Cognitive impairment; disability; neuropsychological disorder; medical device; memory aid; assistive technology; user-centered design; user studies; product development; iterative design; Kognitiv funktionsnedsättning; funktionshinder; tidshjälpmedel; minneshjälpmedel; NPF; välfärdsteknologi; HCD; användarstudier; produktutveckling; iterativ design;

  Sammanfattning : In assistive technology, there are mainly two different users that needs to be taken into account when developing products. The first, and most important, is the end-user who requires the product in order to function and live a normal life. LÄS MER

 5. 5. Day Master - Redesigning a planning board for people with cognitive disorder.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MATTIAS BYGGE; SOFIE STRAND; [2019]
  Nyckelord :Cognitive impairment; disability; neuropsychological disorder; medical device; memory aid; assistive technology; user-centered design; user studies; product development; iterative design.; Kognitiv funktionsnedsättning; funktionshinder; tidshjälpmedel; minneshjälpmedel; NPF; välfärdsteknologi; HCD; användarstudier; produktutveckling; iterativ design.;

  Sammanfattning : In assistive technology, there are mainly two different users that needs to be taken into account when developing products. The first, and most important, is the end-user who requires the product in order to function and live a normal life. LÄS MER