Sökning: "HCI Human computer Interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden HCI Human computer Interaction.

 1. 1. Food Order Web Application Using React

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Manaf Dawud Nantor; [2023]
  Nyckelord :JavaScript; React; Human-Computer Interaction; HTML; JavaScript; React; Människan-datorinteraktion; HTML;

  Sammanfattning : Människan-datorinteraktion (HCI) är ett studieområde som fokuserar på design av datorteknik, särskilt interaktionen mellan människor (användarna) och datorer. Detta projekt beskriver utveckling av en webbapplikation (React) för kunder att göra sina onlineköp. LÄS MER

 2. 2. Människa-dator interaktion under färd : en mixad studie hur designval påverkar förares interaktionstid

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Björn Jalmskog; Johannes Tholsgård; [2022]
  Nyckelord :Infotainment system; User interface; HMI; HCI; Interaction design; nderhållningssystem; Användargränssnitt; HMI; HCI; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Vi har undersökt hur grafisk formgivning och design kan påverka den interaktionstid som krävs av förare, när de framför en bil utrustad med ett underhållningssystem samtidigt som de ska justera ett antal funktioner. Denna teknik är något som vuxit fram inom fordonsbranschen som en del av den pågående globala digitalisering vi ser. LÄS MER

 3. 3. Co-design workshops om stigmatiserade ämnen : Designförslag för att undvika ytterligare stigmatisering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Strand; Felicia Oredsson; [2022]
  Nyckelord :Co-design; co-design workshop; stigma; taboo;

  Sammanfattning : Co-design workshops (CDW) kan förbättra idégenereringen i designprocessen. CDW grundar sig i att människor ska arbeta tillsammans i realtid men vid forskning om stigmatiserade ämnen kan det vara svårt att genomföra den öga mot öga på grund av stigman. LÄS MER

 4. 4. Designing an application to improve cloning of BIM drawings - a feasibility study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Alexander Fors; [2022]
  Nyckelord :Tekla; C#; API; prototyping; requirements engineering; cloning; drawings; BIM;

  Sammanfattning : Construction drawings have gotten a lot more sophisticated through the years. Most companies today use Building Information Modeling (BIM) which is the process of creating a digital representation of physical places. These models save time and reduce the risk of errors during the construction process, but are time-consuming to create. LÄS MER

 5. 5. Standardizing Usability Evaluation : Case study of objective measures as complements to user satisfaction surveys

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tom von Sydow; [2022]
  Nyckelord :Standardized methodologies; Usability testing; System Usability Scale; Keystroke-Level Model; Productive Time;

  Sammanfattning : Standardized methodologies for usability evaluation have been of interest to the Human-Computer Interaction(HCI) community for years due to their perceived advantages over non-standardized ones. Such methodologies include standardized questionnaires designed to measure usability, although it has been argued that such questionnaires can only measure user satisfaction and not usability in general. LÄS MER