Sökning: "HCR-20V3"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet HCR-20V3.

  1. 1. Riskbedömningar inom rättspsykiatrin en jämförelse av riskbedömningsinstrumenten HCR-20V3 och START

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Christian Calonne; [2016-04-14]
    Nyckelord :Riskbedömning; Rättspsykiatri; HCR-20V3; START;

    Sammanfattning : Patienter som är dömda av domstol att överlämnas till psykiatrisk öppen-, ellerslutenvård enligt Lagen om Rättspsykiatrisk Vård (LRV), ska utöver traditionellpsykiatrisk vård och behandling också riskbedömas. Vård enligt LRV är såledesalltid förknippat med tvång. LÄS MER