Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Optimization of a Methodology for Cell Based Untargeted Metabolomics with UHPLC-Q-ToF-MS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Analytisk farmaceutisk kemi

  Författare :Jens Westerinen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Metabolomics is the study of small molecules (molecular weight < 1500 Da) in a biological system and can provide relevant information about endpoints of biochemical pathways by establishing metabolic profiles for different sample cohorts and comparing these through multivariate data analysis. The aim of this thesis was to establish and test a suitable methodology for cell-based untargeted metabolomics, utilizing UHPLC-MS. LÄS MER

 2. 2. SYSTEM ANALYSIS OF HIGH CAPACITY TRANSPORTS - Impact Assessment in the Terminal Network of DHL Freight Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Lindqvist; Marwan Salman; [2019-07-02]
  Nyckelord :HCT; LHV; Transportation; System Analysis; Sustainability; Road Freight; Transport Management; DHL;

  Sammanfattning : Msc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Leaching of Glass Waste – Structure and Humidity Cell Tests

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Glass structure; glass leaching; glass modifiers; humidity cell test; saturation index; arsenic; lead.; Glasstruktur; lakning av glas; glasmodifierare; fuktkammarförsök; mättnadsindex; arsenik; bly.;

  Sammanfattning : Glass production has historically occurred at around 50 glassworks in Sweden, in a region known as the Kingdom of Crystals (Glasriket). Today, most of these sites are no longer active and left behind is glass waste of different forms (both as fragments of finished glass as well as unrefined glass melts). LÄS MER

 4. 4. ’Pengar på bordet’ – svenska börsnoteringar inom hälsovård och teknologi : En kvantitativ studie av underprissättningen vid noteringar på den moderna svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felix Göransson; Patric Olofsson; [2019]
  Nyckelord :IPO; underpricing; health care; technology; börsnoteringar; underprissättning; hälsovård; teknologi;

  Sammanfattning : När aktier noteras, i.e. för första gången tas upp för publik handel, är stängningskursen ofta högre än den värdering aktien åsatts innan noteringen. Detta innebär att IPOs genererar en "första-dags-avkastning" som systematiskt överstiger marknadens genomsnittliga dagsavkastning; fenomenet kallas underprissättning. LÄS MER

 5. 5. Analys av högkapacitetsfordons framkomlighet i korsningar med hjälp av körspårsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Zeynep Ahmedov; [2019]
  Nyckelord :Högkapacitetsfordon; High Capacity Transport; korsningar; körspårsprogram; VGU; typfordon; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study has been conducted to investigate whether trucks of the High Capacity Transport vehicle type, HCT-vehicle, ie. longer and heavier vehicles can turn in existing intersections. Today, there are three types of HCT-vehicles, which are double centre-axle trailer combination (Duo-kärra), ETT-ekipage and Duo-trailer. LÄS MER