Sökning: "HEC-HMS"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet HEC-HMS.

 1. 1. Application of HEC-HMS modelling on River Storån,Model evaluation and analysis of the processes by using soil moisture accounting loss method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Pooja Makki Vijayaprakash; [2021]
  Nyckelord :River Storån; HEC-HMS; SMA; streamflow; baseflow; evapotranspiration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : River Storån, a major tributary of Lake Bolmen which is a source of fresh water to Skåne county of Sweden is found to alter the color of water in the lake due to the presence of natural organic matter. Hence it is of utmost importance to study the river to understand the dynamics of generation and flow of water from the river to the lake. LÄS MER

 2. 2. Impact of Extreme Rainfall Event over Swedish Urban Catchments : A study on catchment characterization in the context of Aerial Reduction Factor and storm movement

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Md Didarul Alam Tusher; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The design practices of urban hydraulic structures are required to be based on enough safety measures in addition to cost efficiency for sustainable development. Overestimation of catchment runoff generated from a storm event can increase the project cost unnecessarily. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar en övergång från konventionell plöjning till reducerad jordbearbetning avrinning från åkermark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :conventional plowing; reduced tillage; rainfall; runoff; curve number; hydrological model; konventionell plöjning; reducerad jordbearbetning; nederbörd; avrinning; kurvnummer; hydrologisk modellering;

  Sammanfattning : Jordbruk syftar till användandet av mark för produktion av livsmedel, foder och råvaror. Reducerad jordbearbetning uppstod ursprungligen under 1900-talet för att öka lönsamheten till följd av stigande priser på drivmedel. För att sänka förbrukningen av drivmedel började bönder att bearbeta åkermarken i grundare skikt. LÄS MER

 4. 4. Rainfall-Runoff Simulation and Modelling Using HEC-HMS and HEC-RAS Models: Case Studies from Nepal and Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Jeevika Khadka; Jagritee Bhaukajee; [2018]
  Nyckelord :HEC-HMS; HEC-RAS; Kankai; Kävlinge; Rainfall Runoff; Flood Inundation; Modelling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Floods are probably the most frequent, widespread and disastrous hazards of the world. Almost every year, Sweden and Nepal are affected by floods though their nature and impact differs due to complete different geographical and hydrological setting. LÄS MER

 5. 5. Hydrological and hydrogeological consequences of rapid and large-scale urbanization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

  Författare :Archana Ema Akhilesh; [2018]
  Nyckelord :Rapid and large-scale urbanization; ArcGIS; HEC-HMS; surface runoff; surface infiltration.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanization is a process where rural population move to urban places for better job opportunities and facilities. This is a natural process and more or less unavoidable. But when this process takes place rapidly and at large -scale, the urban cities will undergo various changes that will impact the environment. LÄS MER