Sökning: "HENRIK LILJEDAHL"

Hittade 1 uppsats innehållade orden HENRIK LILJEDAHL.

  1. 1. Success factors in commercial property projects: the contractor’s perspective

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

    Författare :HENRIK LILJEDAHL; JON MÖLLER; [2014]
    Nyckelord :Profitability; construction; project; production; management; team;

    Sammanfattning : .... LÄS MER