Sökning: "HIV-1 treatment"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden HIV-1 treatment.

 1. 1. Effekt och säkerhet av dubbelbehandling innehållande dolutegravir jämfört med standard kombinationsbehandling vid HIV-infektion.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Dung Tran; [2023]
  Nyckelord :Dolutegravir; lamivudin; rilpivirin; noninferiority; dubbelbehandling; HIV;

  Sammanfattning : Humant immunbristvirus (HIV) tillhör gruppen retrovirus. Det finns två typer av HIV, HIV-1 och HIV-2. HIV-1 är den mest spridda typen. Viruset angriper CD4+ T-hjälparceller och använder cellerna för att replikera. LÄS MER

 2. 2. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Beräkningskemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 3. 3. Utilizing cytotoxic lymphocytes for indirect shock-and-kill strategy in HIV-1 treatment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Joana FIlipa Furtado Milão; [2021]
  Nyckelord :HIV-1; Shock-and-kill strategy; NK cells; latency reservoir; HIV-1 treatment;

  Sammanfattning : Despite the existence of a treatment, there is still not a cure for HIV-1 infection and there arearound 700 000 deaths per year from AIDS-related diseases. A major barrier for a cure is theestablishment of latent reservoirs that are impossible to distinguish from healthy cells and thuscan escape the immune system. LÄS MER

 4. 4. Hiv-positiva kvinnor och deras barn : PM granskning från samtliga Svenska förlossningskliniker

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kim Wallgren; Frida Ström; [2013]
  Nyckelord :Hiv; delivery; treatment recommendations; clinical guidelines; RAV; Hiv; förlossning; behandlingsrekommendationer; kliniska riktlinjer; RAV;

  Sammanfattning : Under år 2011 levde ca 5800 personer i Sverige med diagnosen hiv (humant immunbristvirus) och 18 nya fall upptäcktes via MHV:s screening av gravida kvinnor. Risken att ett barn smittas under graviditet och förlossning är 15-25 % om kvinnan inte behandlas med antiretrovirala läkemedel. LÄS MER