Sökning: "HIV-1"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet HIV-1.

 1. 1. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 2. 2. Development and validation of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Josefine Sundgren; [2020]
  Nyckelord :HIV-1; qPCR; Octapharma; Taqman; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The major problem when developing primers and probe sets for detection of HIV-1 is its high genetic variability and strong ability to mutate. HIV-1 is divided into four groups, M, N, O, P based on genetic similarities, and there are more than 70 different circulating recombinant forms. LÄS MER

 3. 3. HIV-1 resistensgivande genetiska variationer rörande CD4+ T-lymfocyteroch induktion av resistens : En systematisk litteraturstudieom rådande kunskaper och potentiella lösningartill en global kris

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ricky Mantea; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background.HIV-1 is one of mankind’s largestpandemics and is associated with great social stigma. There are effective antiretroviral medications capable of halting disease progress but no definitive cure. However, a few individuals have been shown to be resistant to HIV-1. LÄS MER

 4. 4. Dependence of HIV drug resistance on the early warning indicator drug stock out, especially in middle-income countries

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Mathilda Rudén; [2017]
  Nyckelord :Error-prone; Poor adherence; Early warning indicators;

  Sammanfattning : Background: HIV drug resistance is presumed to be inevitable due to the error-prone nature of the virus. However, poor adherence to the antiretroviral drugs is proven to be an impending factor for HIV drug resistance development. LÄS MER

 5. 5. Felint immunosuppressivt virus (FIV) som modell för humant immunbristvirus (HIV) vaccin?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefin Svensson; [2016]
  Nyckelord :felint immunosuppressivt virus; modell; humant immunbristvirus; vaccin; feline immunodeficiency virus; model; human immunodeficiency virus; vaccine;

  Sammanfattning : Humant immunbristvirus typ 1 (eng: human immunodeficiency virus type 1, HIV-1) är ett lentivirus som ger upphov till förvärvat immunbristsyndrom (eng: acquired immunodeficiency syndrome, AIDS) och dödsfall hos människa. Viruset är spritt världen över och trots att det genomförts flera vaccinförsök sedan upptäckten 1983 finns det fortfarande inget effektivt vaccin på marknaden. LÄS MER