Sökning: "HIV-positive"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet HIV-positive.

 1. 1. Hur personer med hiv upplever och påverkas av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilda Ekestolpe; Hanna Vikström; [2021]
  Nyckelord :Encounter; Health care professionals; Hiv; Patients experience; People with Hiv; Bemötande; Hiv; Hälso- och sjukvårdspersonal; Patienters upplevelse; Personer med Hiv;

  Sammanfattning : Bakgrund Humant immunbristvirus, Hiv, är en kronisk virusinfektion som utan behandling leder till Acquired Immunodeficiency Syndrome, Aids, vilket är en dödlig sjukdom. Hiv identifierades i början av 1980-talet och då var det främst homosexuella män och missbrukare som drabbades, eftersom Hiv primärt smittar via blod och sexuella kontakter. LÄS MER

 2. 2. HIV-positiva patienters upplevelser av bemötande från vårdpersonal : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Aronsson; Lina Jansson Solnes; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. HIV-positiva personers upplevelser av bemötandet från vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ingrid Björnlund; Jenny Nestor; [2021]
  Nyckelord :HIV; stigma; nursing; treatment; HIV; stigma; omvårdnad; bemötande;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag lever 38 miljoner människor med HIV. HIV är ett retrovirus som utmärker sig genom att det lagras i kroppens arvsmassa, vilket gör att infektionen inte kan läka ut utan blir kronisk. Idag finns tillgång till effektiv behandling som gör nivåerna av viruset så låga att personerna inte utgör någon risk att smitta. LÄS MER

 4. 4. HIV-positiva kvinnors upplevelser av vård i Subsahariska Afrika : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sofie Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att vara HIV positiv : En litteraturstudie om bemötande i vården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Julia Holmbäck; Emelie Sörqvist; [2020]
  Nyckelord :Discrimination; experience; healthcare; HIV; stigmatization; Bemötande; diskriminering; HIV; hälso-och sjukvård; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering och diskriminering av personer med HIV kan i mötetmed vården manifestera sig i minskad compliance, ett sämre mående och ettbristande förtroende för vården. HIV-positiva personer utsätts för stigma till följd avsin diagnos i mötet med vården utifrån personalens bristande kunskaper ochförlegade idéer kring personer med HIV. LÄS MER