Sökning: "HKR omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden HKR omvårdnad.

 1. 1. Livet efter stroke : En litteraturöversikt om personers upplevelser av att förlora funktioner efter en stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Camilla Jansson; Maja Tjernell; [2021]
  Nyckelord :Stroke; upplevelse; funktionsnedsättning; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en folksjukdom som är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. En stroke medför ofta olika komplikationer vilket kan bidra till en sämre livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Konsten att se helheten : en litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av hälsofrämjande omvårdnad för patienter med hypertoni inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sofia Henriksson; Sofie Loikas; [2021]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; sjuksköterskor; upplevelse; hypertoni; primärvården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en folksjukdom som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. I Sverige finns cirka 1,8 miljoner som är drabbade. Orsaken till uppkomst är ofta ohälsosamma levnadsvanor såsom övervikt, hög alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och försämrade matvanor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Ahnbo; Ebba Sjöström; [2021]
  Nyckelord :Våld i nära relation; upplevelser; sjuksköterska; omvårdnad; personcentrerad omvårdnad; möte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett vanligt förekommande samhällsproblem både internationellt och nationellt. Våldet kan yttra sig på olika vis och i olika former. Våldet påverkar offret både kortsiktigt och långsiktigt, samt både fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 4. 4. Att vårda vid livets slut : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse av att vårda i livets slutskede på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Ellen Andersson; Linda Denckert; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; livets slutskede; palliativ omvårdnad; upplevelse; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inledningsvis beskrivs den palliativa vårdens historia och dess utveckling sedan 1900-talet. Palliativ vård utgår ifrån fyra hörnstenar som är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenhet av omvårdnad vid bensår : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Åsa Ekberg; Stéphanie Nicander; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskans erfarenhet; bensår; omvårdnad; hemsjukvård; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan träffar många patienter med smärtsamma och långvariga bensår inom primärvård och hemsjukvård. Dessa bensår påverkar patientens livskvalitet. Sjuksköterskans erfarenhet kan leda till att patientens behandling, omvårdnad och livskvalitet förbättras. LÄS MER