Sökning: "HKR omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden HKR omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad omvårdnad till äldre som bor på särskilda boenden : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emma Elmström; Minnea Janver Lundin; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; sjuksköterskor; personcentrerad omvårdnad; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer som bor på särskilt boende behöver vara med i en gemenskap, få sina dagliga aktiviteter tillgodosedda samt få lindring av symtom och problem. Sjuksköterskor ansvarar för att den äldre får en god omvårdnad genom att fysiska, psykiska och sociala behov tillgodoses. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande enligt patienter med diabetes typ II : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Eriksson; Lise- Lotte Månsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ II; patientcentrerad vård; patientperspektiv; relation mellan sjuksköterska och patient; sjukvårdspersonals attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Erfarenheter kan skiljas åt mellan individer. Hur sjukvårdspersonals bemötande erfars för en patientgrupp kan därför vara olika. Diabetes typ II är den mest förekommande typen av diabetes i världen. LÄS MER

 3. 3. När två världar möts : patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan vid cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Larsson; Dennis Bergfors; [2020]
  Nyckelord :Cancer; möte; patient; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Möte med patienter med cancer sker i vården inom alla instanser eftersom cancerdiagnostiken ökar varje år. Att leva med cancer kan vara omvälvande för den drabbade, även sjuksköterskorna som vårdar patienterna kan uppleva det som problematiskt och bli påverkad av patienternas öden. LÄS MER

 4. 4. Att ge palliativ omvårdnad till äldre personer vid livets slut inom kommunal hemsjukvård i ordinärt boende : sjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Therese Friberg; Amira Cukur; [2020]
  Nyckelord :Kommunal hemsjukvård; livets slut; palliativ omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: The need of nurses who can perform high quality palliative care for people at the end of life in municipal home care in ordinary living is expected to increase, as people live longer and wish to die in ordinary living. In palliative care at the end of life, the endeavor is to alleviate suffering, improve the quality of life and contribute to a good death for people with incurable diseases. LÄS MER

 5. 5. När plikten kallar : en allmän litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av att göra en orosanmälan när barn misstänks fara illa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Anna Andersson; Jennifer Redinge Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelse; anmälningsplikt; barn som far illa; personcentrerad omvårdnad; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa är ett globalt problem och den första januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Sjuksköterskor har, bland flera yrkeskategorier, en anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. I omvårdnadssituationen kan sjuksköterskor ha både direkt och indirekt kontakt med dessa barn. LÄS MER