Sökning: "HLR"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet HLR.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT NÄRSTÅENDE NÄRVARAR VID HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING PÅ AKUTMOTTAGNINGEN - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustav Beckenäs; Mattias Broström; [2021-02-25]
  Nyckelord :Sjuksköterska; HLR; Närstående; Familjecentrerad omvårdnad; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är ett relativt vanligt förekommande sjukdomstillstånd vilket en personoväntat kan drabbas av. Forskning visar att närstående påverkas positivt av att närvara vidåterupplivningsförsök av den drabbade, medan andra studier påvisar att sjuksköterskanupplever närståendes närvaro negativt. LÄS MER

 2. 2. "Jag kommer aldrig glömma barnen, de barnen jag haft" : En intervjustudie av ambulanssjuköterskors erfarenheter av hjärtstopp hos barn

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mattias Björklund; Isabelle Bronemo; [2021]
  Nyckelord :Hjärt- och lungräddning; Hjärtstopp hos barn; Ambulanssjuksköterska; Erfarenheter; Copingstrategier.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp på barn är ovanliga larm som ambulanssjuksköterskor kan behöva ställas inför. Inför dessa larm behöver ambulanssjuksköterskor förbereda sig utifrån den information som ges av SOS. Ambulanssjuksköterskor har ett stort ansvar eftersom rollen innebär den högsta medicinska kompetensen i ambulansen. LÄS MER

 3. 3. Ett nytt liv : Upplevelser av att ha överlevt ett hjärtstopp efter utförd hjärt- och lungräddning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Örnfjäder; Sofia Mård Hultin; [2021]
  Nyckelord :Patients; cardiac arrest; cardiopulmonary resuscitation; qualitative; suffering; Patienter; hjärtstopp; hjärt- och lungräddning; kvalitativ; lidande;

  Sammanfattning : Introduktion: Hjärtstopp är ett livshotande tillstånd med hög dödlighet där hjärtats pumpförmåga har upphört att fungera. Under 2019 utfördes hjärt- och lungräddning (HLR) på 8404 personer till följd av ett hjärtstopp i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av närståendes närvaro vid återupplivning med HLR efter hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Märtha Nilsson; Angelica Ljunggren; [2020]
  Nyckelord :CPR; family witnessed resuscitation; FPDR; nurses experience; resuscitation.; Familjevittnad återupplivning; FPDR; HLR; sjuksköterskors erfarenheter; återupplivning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 10.000 människor drabbas årligen av hjärtstopp i samhället. För den bästa chansen till överlevnad krävs snabb behandling med HLR och defibrillering. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av närståendebevittnad HLR på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Filip Engström; Molly Ämtvall; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Erfarenheter; Närståendebevittnad; Hjärtstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2018 rapporterades 2534 hjärtstopp på sjukhus i Sverige. Av dessa var det 35% av patienterna som överlevde. Det finns fördelar med att låta närstående närvara vid hjärtstopp då de enklare kan acceptera situationen och hantera sorgen om patienten inte överlever. LÄS MER