Sökning: "HMI"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet HMI.

 1. 1. Security Threats and Countermeasures for Connected Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xuwei Gong; [2019]
  Nyckelord :Connected vehicle; Use case; Threat analysis; Countermeasures; anslutna fordon; användningsfall; hotanalys; motåtgärd;

  Sammanfattning : With the rapid development of connected vehicles, automotive security has become one of the most important topics. To study how to protect the security of vehicle communication, we analyze potential threats for connected vehicles and discuss countermeasures to mitigate these threats. LÄS MER

 2. 2. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av kontrollrumsstyrning : För DC-generator genom PLC och HMI

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Markus Tarasso; Daniele Usai; [2019]
  Nyckelord :PLC; HMI; Programmable logic controller; Human machine interface; DC-generator;

  Sammanfattning : Projektet går ut på att ersätta den befintliga styrningen av en DC-generator för 1200 kV med en fjärrstyrning från kontrollrummet via optolänk. Den nya styrningen ska utgöras av ett PLC-system (Programmable Logic Controller) som manövreras med hjälp av ett HMI – Human Machine Interface. LÄS MER

 4. 4. Integrerad dokumentation : Operatör- och servicemanual inbyggd i HMI

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Simon Jonsson; [2019]
  Nyckelord :HMI; manual; alarm; PDF;

  Sammanfattning : Valmet har fått önskemål från kunder om att integrera manualer som en del av automationssystemet. Denna rapport visar ett koncept hur det problemet skulle kunna lösas genom att bygga in manualer med funktioner och att texterna finns tillgängliga att läsa i HMI. LÄS MER

 5. 5. STPA-Inspired Safety Analysis of Driver-Vehicle Interaction in Cooperative Driving Automation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Max Stoltz-Sundnes; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles occupying public roads are becoming a reality, and the addition of cooperative functionality open up new possibilities to ensure safer and more efficient traffic solutions than today’s manual drivers ever could. However, in order to implement these systems, they need to be proven safe. LÄS MER