Sökning: "HMI"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet HMI.

 1. 1. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 2. 2. Elektronisk kamfunktion för en winder-applikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Ola Nilsson; [2018]
  Nyckelord :elektronisk kam; plc; hmi; stegmotorer; winder-applikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to develop a general solution for a winder application by examining the possibility to control the spreader axis movement with an electronic cam. The electronic cam synchronizes the spreader axis with the winder axis by determining where the spreader axis should be positioned in relation to the winder axis position. LÄS MER

 3. 3. Analoghantering i Siemens Open Library : Modifiering och jämförelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :David Elvinsson; [2018]
  Nyckelord :PLC-programming; HMI; Siemens Open Library; Human-machine; PLC-programmering; HMI; Siemens Open Library; Människa-maskin;

  Sammanfattning : Ökade förväntningar på hållbarhet, säkerhet och ergonomi ställer krav på allt fler områden, även inom PLC-, samt HMI-programmering. Syftet med detta arbete har varit att modifiera ett analoginput-block, med tillhörande faceplate och faceplate-ikon från Siemens Open Library. LÄS MER

 4. 4. The Concept Validation of A Communicative Oven Door

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :XIAOQI SONG; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes the process of designing an oven door which provides a new way of interaction between the users and the oven. And this is the final project of the Industrial Design Master at Jönköping University. LÄS MER

 5. 5. Designförslag för utveckling av drönarflygledningssystem i städer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ludwig Halvorsen; [2018]
  Nyckelord :Drönarflygledning; Drönarflygledare; UTM; UTM50; Informationsvisualisering; Semiotik; Sonifiering; HMI; HCI;

  Sammanfattning : Detta arbete utforskade olika designförslag för utvecklandet av ett drönarflygledningssystem för drönarflygledning i städer med hjälp av ämnesområdena informationsvisualisering, semiotik, och sonifiering. Arbetet skedde iterativt i sprintar och i varje sprint konceptskissades och byggdes prototyper som sedan användartestade de designförslag som hade tagits fram under sprintarna och kunde vägleda designarbetet. LÄS MER