Sökning: "HORTICULTURE"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet HORTICULTURE.

 1. 1. IMPLICATION FOR THE UNIVERSITY OF GOTHENBURG TO ALIGN WITH THE GOVERNMENT’S TARGET REGARDING CLIMATE NEUTRALITY BY 2045 - Scenarios and Consequences

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Nafiseh Kazemi Ashtiani; [2023-06-21]
  Nyckelord :Climate Neutrality; GHG emissions; higher education institutions HEIs ; Net Zero emission; carbon footprint; carbon capture and storage CCS ;

  Sammanfattning : It is widely acknowledged that one of the most significant global challenges of the 21 st century is climate change. In its Fifth Assessment Report (2014), the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) described the present extent of the problem and the hazards involved, citing greenhouse gas emissions from human activities as the primary contributor to global warming since the mid-20th century. LÄS MER

 2. 2. Trädgårdsarbete som hälsopromotivt verktyg : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emelie Johansson; Tove Lidholm; [2023]
  Nyckelord :gardening; health; health promotion; horticulture; literature review; hortikultur; hälsa; hälsopromotion; litteraturstudie; trädgårdsarbete;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens bakgrund presenterar att behov finns för att öka jämlikheter inom hälsa i samhället samt att detta kan utföras genom att främja hälsans bestämningsfaktorer som påverkas bland annat av individers levnadsvanor, miljörelaterade förhållande och sociala nätverk. Utomhusvistelse i natur och trädgård en viktig hälsofrämjande faktor. LÄS MER

 3. 3. Blomfröodling : metoder och förutsättningar för produktion i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Plant Protection Biology

  Författare :Lovisa Ekström; [2023]
  Nyckelord :blomfröer; fröproduktion; fröodling; pollinering; fröskörd;

  Sammanfattning : Samtidigt som miljö och hållbarhet diskuteras flitigt när det kommer till odling importeras den största delen fröer som odlas i Sverige. Detta gäller inte minst blomfröer. Genom en litteraturstudie beskrivs faktorer, metoder och odlingssystem som är av betydelse vid fröproduktion. LÄS MER

 4. 4. Development of Self Watering Planter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Natalia Norambuena Contreras; [2023]
  Nyckelord :self watering; planter; product development; design; IKEA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Both during and after the pandemic, the trend of biophilic design has reached maximum acceleration. One of the consequences being an increasing interest in gardening and plant care in general. LÄS MER

 5. 5. Functional characterization of sterol regulatory element transcription factors in the biocontrol fungus Clonostachys rosea

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Alma Gustavsson Ruus; [2022]
  Nyckelord :SREBP; Sterol Regulatory Element Binding Protein; Sterol regulatory element transcription factor; INSIG; SCAP; Clonostachys rosea; biological control; hypoxia; antagonism; Botrytis cinerea; Fusarium graminearum; Boscalid; Proline; prothioconazole; Integrated Pest Management;

  Sammanfattning : Phytopathogens account for a large portion of the yield loss in the world today. Developing sustainable strategies to limit their effect for increasing food safety and security is one of important challenge for agriculture and horticulture production systems. LÄS MER