Sökning: "HR CASE STUDY"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden HR CASE STUDY.

 1. 1. Samspelet mellan interna och externa faktorer och deras påverkan på modifiering av employer branding strategier : En kvalitativ studie gällande modifiering av employer branding strategier i syfte att behålla medarbetare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Wannebro Ida; Johansson Ella; [2022]
  Nyckelord :Employer branding strategies; Retention strategies; Work-life balance; Organizational culture; Employer branding strategier; behålla anställda; work-life balance; organisationskultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Employer branding har blivit ett alltmer aktuellt fenomen i den föränderliga värld vi lever i. Det kan ses som ett verktyg för att både rekrytera och behålla anställda. LÄS MER

 2. 2. HR options and their valuation – a case study

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsekonomi och finans

  Författare :Stefanos Nalmpantis; [2022]
  Nyckelord :Human Resources Options; Human Capital; Real Option Valuation; Personaloptioner; Humankapital; Real Optionsvärdering;

  Sammanfattning : This thesis introduces and discusses the notion that real options theory can be applied to investment decisions when the value lies in human capital. This approach contributes in circumventing traditional problems which arise during valuation of intangible assets. LÄS MER

 3. 3. Stanna eller lämna? : En kvalitativ flerfallsstudie av personalomsättningens påverkan på flexibilitet i managementkonsultföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stina Hjertsäll; Frida Åstrand; [2022]
  Nyckelord :employee turnover; functional flexibility; numerical flexibility; management consulting firms; HR activities; personalomsättning; funktionell flexibilitet; numerisk flexibilitet; managementkonsultföretag; HR-aktiviteter;

  Sammanfattning : Det allmänna forskningsfältet om personalomsättning är nyanserat då det påvisar både positiva och negativa konsekvenser av personalomsättning. Samma forskningsfält inom konsultbranschen har däremot alltjämt brist på nyanserad forskning. LÄS MER

 4. 4. Adaptation of IHRM practices during crises

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Dimah Omar Qays Aljadir; Felicia Petersson Berg; Necva Ullaghbaik; [2022]
  Nyckelord :IHRM crisis; e-recruitment; adaptation; HR practices;

  Sammanfattning : Research question:  “How does the IHRM of multinational enterprises (MNEs) adapt their recruitment processes during crises?” Purpose: To explore the adaptation and changes in the recruitment process of IHRM during a crisis. Method: The research method is a qualitative case study, and the data is collected through semi-structured interviews and secondary data. LÄS MER

 5. 5. The Drivers of Diversity and Inclusion Management : A study about diversity and inclusion in organisations in the Czech Republic

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Rebecca Mårtensson; Bella Rothsten; [2022]
  Nyckelord :Diversity Inclusion Czech Republic Ambition DEI Manager Social Justice Business Ideology;

  Sammanfattning : The importance of diversity and inclusion is spreading worldwide and some countries seem to have developed further than others. The purpose of this study is to describe attitudes toward diversity in a workplace context in the Czech Republic as well as explore ambitions that could be contributing to the development of Diversity Management. LÄS MER