Sökning: "HR betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden HR betydelse.

 1. 1. Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken – utbildning som stöd för att främja hälsa i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alma Nykvist; Julia Björkeryd; [2018-09-24]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk och social arbetsmiljö; empowerment; delaktighet; folkhälsa; psychosocial work environment; organizational and social work environment; empowerment; participation; public health;

  Sammanfattning : Introduction: The psychosocial conditions in working life are of great importance to mental health and well-being. The organizational and social work environment has important implications for psychosocial conditions in the work life. LÄS MER

 2. 2. Pulsmätning som ett sätt att studera pacing under cykelmomentet i Ironman triathlon

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Wahlstrand; [2018]
  Nyckelord :drafting; heart rate; non-drafting; ultra-endurance; % HRmax; drafting; intensitet; non-drafting; pulsvariation; % HRmax;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att lyckas med att genomföra en Ironman krävs att man som utövare har en strategi gällande hur man ska disponera sin energi för att kunna bli en ”finisher”. Detta kallas pacing eller pacing strategi och är den egenstyrda ansträgningen som kan hjälpa utövaren att lyckas med sitt mål och optimera den egna prestationen. LÄS MER

 3. 3. HR-funktionen som stöd vid kompetensförsörjning. En kvalitativ studie av HR-funktionens stöd till cheferna i en offentlig organisation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lisa Bertilsson; Clara Svensson; [2018]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; HR-stöd; Offentlig organisation; relationer; samverkan; ansvarsfördelning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har genomförts i Lunds kommun och syftat till att beskriva och analysera, med utgångspunkt i HR-medarbetares upplevelser, hur HR-funktionen stödjer chefer i arbetet med kompetensförsörjning i en offentlig organisation. En avgränsning har gjorts genom valet att endast studera HR-medarbetares upplevelser kring stödet till cheferna i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Återhämtningsupplevelser och deras samband med förväntningar, förlängd jobbtillgänglighet och friskvårdsbidrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Jäfvert; Hobbe Eriksson; [2018]
  Nyckelord :recovery; extended work availability; expectations; wellness grant; work during leisure; The Recovery Experience Questionnaire; återhämtning; förlängd jobbtillgänglighet; förväntningar; friskvårdsbidrag; fritidsförlagd arbetstid; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur ett företags medarbetares återhämtning ser ut och dess samband med förväntningar och förlängd jobbtillgänglighet. Friskvårdsbidrag och fritidsförlagd arbetstid har även undersökts i relation till återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Hur hanteras stressen som tidspress medför? : en kvalitativ studie inriktad på strategier för att hantera stress inom revisionskontexten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Magdalena Beijner; Johan Wahldén; [2018]
  Nyckelord :Time pressure; stress; well-being; stress management; auditing; Tidspress; stress; välbefinnande; stresshantering; revision;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att tidspress återfinns inom revisionsbranschen, vilket i sin tur visat sig vara en stor källa till stress. Forskning indikerar på att stressen kan leda till skadliga konsekvenser på välbefinnandet, men med hjälp av effektiva strategier kan de skadliga konsekvenserna motverkas. LÄS MER