Sökning: "HR-specialist"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet HR-specialist.

 1. 1. Vilka personliga egenskaper efterfrågas vid rekrytering av HR-specialister? En innehållsanalys av könskodade platsannonser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lovisa Skoglundh; [2022]
  Nyckelord :könskodning; genus; personliga egenskaper; platsannons; HR-specialist; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att kartlägga hur platsannonser för den kvinnodominerade yrkesgruppen HR-specialister idag är formulerade när det gäller efterfrågade personliga egenskaper. Syftet är vidare att analysera om dessa egenskaper är könskodade samt att kartlägga vilka konsekvenser som kan uppstå för företag och den sökande om de efterfrågade personliga egenskaperna i platsannonser formuleras relaterade till genus. LÄS MER

 2. 2. Förändring av HR-insatser för första linjens chefer och HR-specialister i en offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Michelle Blidkvist; Linda Hilletofth; [2022]
  Nyckelord :HR-transformation; HR-specialist; Första linjens chefer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett individperspektiv undersöka hur HR-insatser har förändrats för första linjens chefer och HR-specialister i en offentlig verksamhet i Sverige och hur det i sin tur påverkat första linjens chefers tillfredsställelse och relation till HR-funktionen. De specifika frågeställningar är: ’Vilka är motiven till att genomföra en HR-transformation?’, ’Hur har arbetsinnehåll förändrats efter HR-transformationen?’, och ’Vilka utmaningar har uppstått under HR-transformationen?’. LÄS MER

 3. 3. SJUK FÖR ALLTID? - En kvalitativ studie om förutsättningar för lyckad återgång i arbete för kvinnor inom sjukvården efter arbetsrelaterad psykosocial ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Mååg; [2019-08-23]
  Nyckelord :Duktig flicka; KASAM; Krav; Kontroll- och socialt stöd; Lyckad återgång i arbete; Psykosocial ohälsa; Rehabilitering; Sjukvårdspersonal; Social och organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors egna upplevelser av deras rehabiliteringsprocess efter långtidssjukskrivning orsakad av arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa. Studien syftar till att undersöka viktiga förutsättningar för en lyckad återgång samt undersöka huruvida ett hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete kan hindra arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa inom sjukvården. LÄS MER

 4. 4. HR - en nyckelspelare för lyckat CSR - En kvalitativ fallstudie i offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ted Karlsson; Anton Häller; [2018-01-18]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Sustainability; HR; Public; Private;

  Sammanfattning : As the social aspect of CSR and sustainability has gained more space in the HR-related research area, the authors of this paper study two large Swedish companies where they have an established experience with CSR and sustainability. The study aims to increase the understanding of the HR role within organizations work with CSR and sustainability. LÄS MER

 5. 5. NYA KRAV I ARBETSLIVET - Hur organisationer arbetar med att hantera dagens gränslösa och flexibla arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maja Fält; [2018-01-18]
  Nyckelord :flexible work; boundless work; work-life balance; HR practice;

  Sammanfattning : In today’s global and fast changing world, we are faced with new challenges. On the labour market one of these challenges are the boundless work, the fact that the boundaries between private life and work are blurred. Technological advancements and increased demands has resulted in the deepening of work’s intrusion on worker’s off time. LÄS MER