Sökning: "HR-tjänstemän"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet HR-tjänstemän.

 1. 1. HR-tjänstemäns möjligheter och behov av återhämtning vid distansarbete till följd av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna Persson; Josefine Älventorp; [2021-08-20]
  Nyckelord :Covid-19; Distansarbete; Hemarbete; HR-tjänstemän; Återhämtning;

  Sammanfattning : När virussmittan Covid-19 spred sig runt om i världen tvingades många Human Resources (HR) tjänstemän att arbeta hemifrån, samtidigt som deras arbetsbelastning ökade till följd av pandemin (PWC, 2020). Syftet med denna studie var att bland HR-tjänstemän som under cirka ett års tid arbetat på distans, undersöka hur deras möjligheter och behov av återhämtning såg ut, samt dess eventuella samband med boende- och familjesituation, emotionella krav och emotionellt stöd. LÄS MER

 2. 2. Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Arnela Durakovic; [2013]
  Nyckelord :Rekrytering; Mångfald;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar arbetslivsomvandling och rekryteringsprocessen utifrån ett mångfaldsperspektiv. Syftet är, att med en teoretisk ansats, tolka hur mångfald tar sig uttryck på den svenska arbetsmarknaden under uppsatsens skrivande stund. LÄS MER