Sökning: "HRD"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet HRD.

 1. 1. Towards a Competency Framework for Bridging Skill Gaps in the European Li-ion Battery Industry : A case study on a leading European battery player

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Nadja Zahiraldinni; [2022]
  Nyckelord :occupational competence; skill gaps; competence framework; HRD; battery industry; yrkeskompetens; kompetensgap; kompetensramverk; HRD; batteri-industri;

  Sammanfattning : While human capital is repeatedly recognized as the most critical source of organizational capabilities, transformational changes to business environments are causing challenges related to human resource development. Against the backdrop of this, the emerging European Lithium-ion battery industry is facing headwinds in supplying critical engineering talent with the right skill set to enable the significant predicted growth of the industry. LÄS MER

 2. 2. För att möta omvärldens krav: Institutionell påverkan på kompetens och kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Renström; [2022]
  Nyckelord :Kompetens; Kompetensutveckling; HRD; Institutionell omvärld; Covid-19; Coronapandemin;

  Sammanfattning : Olika politiska, ekonomiska och teknologiska förändringar i omvärlden ställer konstant krav på organisationer att utvecklas. Detta spetsades till i och med den globala pandemin, till följd av utbrottet av Covid-19, år 2020. Konsekvenserna av pandemin kan tydas på många plan: i hälsosektorn, ekonomin, på arbetsmarknaden och så vidare. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av alternativa material för PVC plastmattor

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hamza Khateeb; Robin Zijian Xie; [2021]
  Nyckelord :golvmattor; PVC; polymer; biopolymer; CES;

  Sammanfattning : Plasten Polyvinylklorid har under lång tid kritiserats ur miljösynpunkt på grund av plastens hälsofarliga beståndsdelar. PVC har medfört enorma miljöskador på ozonskiktet som orsakats av klorfluorkolväten men det som framförallt varit bekymrande på senare tid är mjukningsmedel som har skapat oro över deras möjliga hormonstörande effekter. LÄS MER

 4. 4. Shoemaker's Children - A qualitative study on digital disruption's effect on a multi-professional service firm's strategic knowledge renewal.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Louise Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Digital Disruption; Professional Service Firms; Strategic Renewal;

  Sammanfattning : The fourth industrial revolution is here, causing digital disruption of knowledge-intensive firms including professional service firms. As a result, these firms need to strategically renew their digital knowledge base to remain a relevant actor on the market. LÄS MER

 5. 5. Kompetensutveckling : Vad är värdet och hur avgörs det?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Olsson; Fredrik Hillberg Jarl; [2019]
  Nyckelord :Human Capital; HR; Human Resource Development; Value Creation; Institutional Theory; Humankapital; HR; HRD; Värdeskapande; Kompetensutveckling; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: En rationell princip för investeringar i humankapital är att investeringen leder till förbättrad lönsamhet för organisationen. Allt sedan 1950-talet har organisationer i allt högre grad värderat sitt mänskliga kapital på samma sätt som andra kapitalslag. LÄS MER