Sökning: "HRS"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet HRS.

 1. 1. Business Case, Design and Simulation of Solar Powered Hydrogen Refuelling Stations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Axel Nordin Fürdös; [2021]
  Nyckelord :Hydrogen; HRS; Energy Systems; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract The thesis investigates some possible pathways for how solar powered Hydrogen Refuelling Stations (Solar-HRS) can be implemented in a economically viable way. This is done by the use of a custom simulation model in MATLAB/Simulunk to simulate and evaluate the inner workings of the Solar-HRS. LÄS MER

 2. 2. Det sociala stödet från HR till enhetschefer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Ottander; Bella Fantl; [2020-09-03]
  Nyckelord :Social support; HR support; Line managers; Human resources;

  Sammanfattning : As a line manager you have a lot of responsibility and work burden and you alsooften get the feeling of being alone. Therefore the social support is an importantelement in order to handle the daily challenges that the work can mean. LÄS MER

 3. 3. Propulsion system for a small unmanned aerial vehicle

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Dennis Wikman; Oscar Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For unmanned aerial vehicles there is a wide variety of selection for propulsion systems. Depending on the specific choice of system, the characteristics of the aircraft vary significantly. The choice is also dependent on the size of the UAV itself as well as desired performance and utility. LÄS MER

 4. 4. HR -utövares utmaningar i Covid -19 krisen : Subjektiva upplevelser av utmaningar i krisen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Ida Fogelström; Emelie Stenström; [2020]
  Nyckelord :HR; challenges; Crisis Management; crisis preparedness; HR; utmaningar; Crisis Management; krisberedskap;

  Sammanfattning : Covid-19 krisen har påverkat hela världen på flera olika sätt däribland organisationer och HR-utövare. Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för de utmaningar HR-utövare upplevt i samband med Covid-19 krisen och deras upplevelse av hur tidigare erfarenheter och organisatorisk krisberedskap påverkat utmaningarna. LÄS MER

 5. 5. Modelling of the Hong Kong Power System by 2030

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Gauthier Pierre-Antoine Colonel-Bertrand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hong Kong is a semi-autonomous region of the People’s Republic of China. As a former British colony on the South China Sea, it enjoyed early exposure to international trade. Hong Kong now features a developed liberal economy largely based on financial services. It is also densely populated and features little indigenous energy resources. LÄS MER