Sökning: "HSQ-beams"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet HSQ-beams.

 1. 1. On analysis of HSQ steel beams combined with a CLT flooring system

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Yasir Zahid; Yasir Zeito; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the aspiration of modern-day society to achieve a more environmentally friendly andsustainable world, several industries of the world are continuously and constantly examiningdifferent possibilities to reduce the climate impact of the world. For the construction industry,this is no different. LÄS MER

 2. 2. Betongfyllda HSQ-balkar : Ett alternativ till traditionellt brandskydd

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Samuelsson; Peter Gårdefors; [2018]
  Nyckelord :HSQ-beam; hat beam; fire protection; concrete as a coolant; fire flow; fire design; standard heating curve; fire resistance; steel temperature development; HSQ-balk; hattbalk; brandskydd; betong som kylmedium; brandförlopp; branddimensionering; standardbrandkurvan; bärförmåga vid brand; temperaturutveckling i stål;

  Sammanfattning : Den brandskyddsmetod av bjälklagsbalkar som används mest idag är brandskyddsfärg och brandskyddsskivor. Dessa metoder kräver ett extra arbetsmoment efter att balken är monterad. Genom att fylla balken med betong samtidigt som hålbjälklagskarvarna fylls och på så sätt integrera brandskyddet i balken kan ett extra arbetsmoment undvikas. LÄS MER

 3. 3. Dimensioneringsgång med kontroll av HSQ-balkar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tony Fransson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar belysa dimensioneringsgången av en HSQ-balk i stålkvalité S355 i kombination med KL-trä. Tre olika HSQ-balkar har kontrollerats mot en bestämd konstruktion gällande spännvidder för KL-träskivan och HSQ-balken. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av HSQ-balkar med hänsyn till vridande moment.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Persson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svetsade balkprofiler har under de senaste årtiondena i allt större utsträckning ersattstandardprofilerna vid upprättandet av större stålstommar. Möjligheten att utforma balkenefter bjälklagets tjocklek, samt stor smidighet vid montaget är några av de stora fördelarnamed dessa profiler. LÄS MER

 5. 5. Momentbärförmåga för semikompakta ståltvärsnitt av HSQ-balkar : En modell för interpolering mellan eurokodens klass 2 och 3

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Simon Buddenbaum Glans; Kristin Arbman Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Tvärsnittsklass; stål; HSQ;

  Sammanfattning : The current standards for design of steel beams are divided into four classes based on the slenderness of cross-sectional parts. Depending on the section class a beams load capacity is either determined by a plastic, elastic or a reduced elastic model. LÄS MER