Sökning: "HTC Vive"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden HTC Vive.

 1. 1. Virtual Reality för Offentliga Miljöer : Utformning av en självgående VR-installation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Sofie Notstrand; [2019]
  Nyckelord :VR; HTC Vive; virtual reality; världsarv; kulturhistoria; hälsingegård; designprocess; VR-utställning; offentlig miljö; säkerhet; tillgänglighet; teknik; innovativ; Bortom Åa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är genomfört som en undersökande designprocess, vars syfte är att undersöka vilka krav en VR-upplevelse, med hög immersion, ställer på den fysiska miljön för att sedan omsätta dessa krav i ett färdigt koncept av ett fysiskt rum som ska fungera självgående. Med det fysiska rummet syftar jag till det verkliga rummet i vilket det virtuella rummet finns tillgängligt att uppleva via VR-utrustning. LÄS MER

 2. 2. Människa-robot samarbete med hjälp av virtuell simulering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Victor Svensson; Philip Martinsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The introduction of industry 4.0 initiated the vision of a smart factory with all the supplied characteristics of highly individualized processes connecting the real world with virtual reality. Collaboration between humans and machines has been desirable for a long time but the associated risks have been a restriction. LÄS MER

 3. 3. Virtual Reality for Prototyping Personalization of an Autonomous Drive Context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Isak Amundsson; Felicia Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Prototyping; Autonomous Drive; Virtual Reality; Bodystorming; User Experience; Design Process; Generation Y; Design Sprints; Interaction Design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of Autonomous Drive is escalating, but designing for User Experience in autonomous vehicles remains a challenge since there are no such vehicles out on the commercial market today. Designers are struggling to gain customer insights since the target customers never tried such a product. LÄS MER

 4. 4. A comparison of interaction models in Virtual Reality using the HTC Vive

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Karl Essinger; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; HCI; Interaction Methods; Motion Controllers; Object Interactions;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) is a field within the gaming industry which has gained much popularity during the last few years. This is caused mainly by the release of the VR-headsets Oculus Rift [1] and HTC Vive [2] two years ago. As the field has grown from almost nothing in a short time there has not yet been much research done in all VR-related areas. LÄS MER

 5. 5. VR som arkitektoniskt kommunikationsverktyg : Realtidsvisualisering i designprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Antony Saade; [2018]
  Nyckelord :Virtual reality; game engine; level of detail; architect; client; Virtuell verklighet; spelmotor; detaljnivå; arkitekt; kund;

  Sammanfattning : Hur människor uppfattar rumsligheter är komplext. Människor baserar det upplevda rummet på professionell expertis, erfarenheter och vilket visuellt kommunikationsverktyg som rummet presenteras med hjälp av. LÄS MER