Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Control and Reduction of Deviations in Production Processes : An Intelligent Quality Management approach

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Sven Patrick Gerlich; Max Gottschalk; [2019]
  Nyckelord :Intelligent Quality Management; Deviations; Quality Management; Production Processes; Industry 4.0;

  Sammanfattning : Companies situated in the manufacturing industry are facing many challenges.  In order to stay competitive and to be able to meet customer needs the product and process quality must be ensured through efficient Quality Management (QM) activities. LÄS MER

 2. 2. Webbaserat informationssystem för rapportering och analys av arbetsmiljöärenden : En studie ur systemperspektiv

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Ingrid Veiret; [2019]
  Nyckelord :Reporting system; incident handling; IA-system; Analysis method; Systematic work environment management; manufacturing industry; HTO; Rapporteringssystem; incidenthantering; IA-systemet; analysmetod; systematiskt arbetsmiljöarbete; tillverkningsindustrin; MTO;

  Sammanfattning : Forskning visar att traditionella rotorsaksanalyser har begränsningar när det gäller att utreda händelser i komplexa system. För de komplexa system som utgör dagens moderna arbetsliv krävs att analyser sker på en övergripande systemnivå, organisationsnivå, där till exempel tekniska, organisatoriska och sociala faktorer som påverkar arbetssystemet beaktas. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörers hantering av bergmodeller i E4 Förbifart Stockholm : En studie över hur utformningen av modell påverkar produktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Sara Hesse; Johan Holmin; [2017]
  Nyckelord :BIM; 3D-modeller; bergmodeller; E4 Förbifart Stockholm; tunnelproduktion;

  Sammanfattning : The goal of this master thesis is to study the challenges the contractors are experiencing when building in the project E4 The Stockholm Bypass (E4 Förbifart Stockholm) by using digital models. This is the first step for The Swedish Transport Administration towards the process of implementing BIM in the construction industry, which has led to several challenges and therefore is important to evaluate. LÄS MER

 4. 4. Säkerhet, risker och stress : en deskriptiv fallstudie av ramppersonalens arbetsmiljö

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Levander Joacim; [2017]
  Nyckelord :Baggage handling; safety behaviour; airport; ground handlers; HTO; observation; Bagagehantering; säkerhetsbeteende; flygplats; ramppersonal; MTO; observation;

  Sammanfattning : This study had the standpoint in the terms that refers to ground handlers on a Swedish airport. The risks involved in loading and unloading the goods. The issue grew as the knowledge increased about the Human, Technology and Organisation (HTO). LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsbaserat kontor i praktiken En MTO- analys av medarbetarnas tekniska behov efter implementeringen

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Jenny Hellström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER