Sökning: "HUDTUMÖRER"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet HUDTUMÖRER.

 1. 1. Etiologier till mastocytom hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Falk; [2015]
  Nyckelord :hund; mastcell; mastcellstumör; mastocytom; uppkomst; mekanism; etiologi; kit; canine; dog; mast cell; mast cell tumour; mastocytoma; mechanism; aetiology;

  Sammanfattning : Mastocytom är den vanligaste typen av kutana tumörer som ses hos hundar, och utgör 7-21 % av hundens alla hudtumörer. Majoriteten av alla mastocytom hos hundar uppstår i dermis eller i subkutan vävnad. Etiologin bakom uppkomsten av kutana mastocytom hos hundar är fortfarande inte helt klarlagd, och den är förmodligen multifaktoriell. LÄS MER

 2. 2. Test av immunhistokemiska markören CK 20 vid differentialdiagnostik av trichoepiteliom och basalcellscancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Ulrika Johansson; [2012]
  Nyckelord :differentialdiagnostik; trichoepiteliom; basalcellscancer;

  Sammanfattning : Trichoepiteliom och basalcellscancer är två olika typer av hudtumörer. Trichoepiteliom är en benign hudtumör och basalcellscancer är en malign hudtumör. De båda tumörerna kan vara svåra att differentiera vid diagnostisering. I trichoepiteliom finns det cytokeratin (CK) 20-positiva merkelceller vilket det inte gör i basalcellscancer. LÄS MER

 3. 3. Kutana mastcellstumörer på hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linnea Johnson; [2011]
  Nyckelord :hund; mastcell; kutana mastcellstumörer; KIT;

  Sammanfattning : Mastcellens roll vid allergiska reaktioner är välkänd, men det är kanske inte lika känt att den har en påverkan vid till exempel cancer. Vid tumörtillväxt är det debatterat om mastcellens roll är hjälpande eller stjälpande. LÄS MER