Sökning: "HUMANKAPITAL"

Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade ordet HUMANKAPITAL.

 1. 1. Finns det någon skillnad på sambandet mellan humankapital och finansiell prestation kontra intellektuellt kapital och finansiell prestation? : En kvantitativ studie på 297 svenska börsnoterade bolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Bergström; Fanny Levin; [2021]
  Nyckelord :intellectual capital; human capital; financial performance; knowledge-based economy; intellektuellt kapital; humankapital; finansiell prestation; kunskapsbaserad ekonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Denna studies syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation i företag samt om det finns ett samband mellan humankapital och finansiell prestation.  Metod: Studien antar en kvantitativ metod som undersöker svenska börsnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. LÄS MER

 2. 2. Kompetensomsättning och konsekvenser inom tvångsvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Madeleine Hansén; [2021]
  Nyckelord :Personalomsättning; kompetensomsättning; SiS; särskilda ungdomshem; humankapital; Firm Specific Human Capital; riskmedvetenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the treatment assistants' views of how the quality of compulsory care is affected by staff turnover at the special youth homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse) in Sweden. The study has a certain focus on examining what the profession's desirable skills look like and whether it is matched by what the employer offers new employees. LÄS MER

 3. 3. VILKA FAKTORER PÅVERKAR UNGAS NETTOMIGRATION INOM SVERIGES KOMMUNER?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Karin Zimmerman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ungas nettomigration mellan Sveriges kommuner. Syftet är att undersöka vilka faktorer i en kommun som påverkar ungas nettomigration och om det finns några skillnader i påverkan på kvinnor i jämförelse med män. LÄS MER

 4. 4. "Att bädda för ett jobb i framtiden" : En kvalitativ studie om ungas resonemang bakomutbildningsbeslutet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oskar Edström; Ida Lassus; [2020]
  Nyckelord :Rationella val; humankapital; utbildningsval; riskundvikande; kunskap; mål; preferenser; normer; kostnad; avkastning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på och belysa drivande mekanismer bakom ungas beslut att utbilda sig, eftersom kunskapen om sådana mekanismer rentav kan användas för att utformaden framtida arbetsmarknaden. Vad är det som får unga i branscher utan krav på kompetens att studera och i vilken utsträckning avser de genom sin utbildning utökar sina möjligheter? Meden vald kvalitativ metodansats kan studien få svar på ställda forskningsfrågor genom en djupare kontextuell förståelse. LÄS MER

 5. 5. FDI, human capital and economic performance in Mexico : An ARDL cointegration and Granger causality approach

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Tilda Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Foreign direct investment; Human capital; Economic Performance; ARDL cointegration; Granger causality;

  Sammanfattning : The nexus among foreign direct investment (FDI) inflows and the Mexican economic growth has been the subject of a number of recent papers. Yet, previous studies frequently overlook its relationship to human capital and consequently ignore potential interlinkages between the variables. LÄS MER