Sökning: "HUMANKAPITAL"

Visar resultat 1 - 5 av 413 uppsatser innehållade ordet HUMANKAPITAL.

 1. 1. Hur tas kultur, humankapital och strategi i beaktning vid lyckade företagsförvärv? : En studie på företag verksamma inom IT-konsultbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Berg; Elin Voksepp; [2023]
  Nyckelord :Företagsförvärv; kultur; humankapital; strategi; styrning; integration;

  Sammanfattning : Företagsförvärv är en vanligt förekommande tillväxtstrategi och 2021 var ett rekordår sett till antal genomförda företagsförvärv i världen. Samtidigt är det endast mellan 10-30% av alla genomförda förvärv som lyckas. LÄS MER

 2. 2. Family Matters : Equality of Opportunity for Skill Formation and How Educational Spending Policies Affect It

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Harvey Isaksson; Ibou Traore; [2023]
  Nyckelord :Ability; Education; Human Capital; Equality of Opportunity; Public Economics; Labor Economics; PISA; Socioeconomic Background; Förmåga; Utbildning; Humankapital; Jämlikhet; Offentlig ekonomi; Arbetsekonomi; PISA; Socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : In recent decades, inequality of outcomes and of opportunity has increased around the world. Many previous studies on inequality have shown the effects of socioeconomic background on income and education, but few have examined its effects on the skills that determine those very outcomes. LÄS MER

 3. 3. Det är en fingertoppskänsla : Spridningen av kunskap i ett bemanningsföretags interna organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Désirée Fager; Björklund Oliver; [2023]
  Nyckelord :Organisatorisk kunskap; humankapital; kunskapsspiralen; bemanningsbranschen; tyst kunskap; explicit kunskap;

  Sammanfattning : Syfte: Mot bakgrund av vikten av kunskap som konkurrensmedel syftar studien till att undersöka hur kunskap sprids i den interna organisationen i ett större bemanningsföretag. Metod: Studien utgår från en kvalitativ ansats med deskriptiv analys. LÄS MER

 4. 4. Medarbetaren, företagens viktigaste resurs En undersökning om rapportering av humankapital i två olika branscher

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Liersch; Erik Lidfors; Max Larsson; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. HR options and their valuation – a case study

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsekonomi och finans

  Författare :Stefanos Nalmpantis; [2022]
  Nyckelord :Human Resources Options; Human Capital; Real Option Valuation; Personaloptioner; Humankapital; Real Optionsvärdering;

  Sammanfattning : This thesis introduces and discusses the notion that real options theory can be applied to investment decisions when the value lies in human capital. This approach contributes in circumventing traditional problems which arise during valuation of intangible assets. LÄS MER