Sökning: "HUMANKAPITAL"

Visar resultat 11 - 15 av 333 uppsatser innehållade ordet HUMANKAPITAL.

 1. 11. Humankapital i redovisnings- och revisionsbranschen : En kvalitativ studie av små företags arbete med kunskapsutveckling genom utbildning och lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emil Nilsson; Oscar Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Humankapital; kunskapsföretag; kunskap; utbildning och lärande.;

  Sammanfattning : Humankapital kan ses som kunskapsbaserade företags viktigaste resurs och det kan definieras som den kunskap och erfarenhet som personalen besitter. Denna studie fokuserar på begreppet kunskap och begränsar sig till att behandla små företag inom redovisnings- och revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 12. Kan lönen premieras av olika personlighetsdrag? : En kvantitativ studie om sambandet mellan personlighet och lön inom privat och offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Hellmark; Kim Naess; [2019]
  Nyckelord :Personlighet; lön; sektor; Levnadsnivåundersökningen; femfaktorteorin; humankapital; habitus; fält;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om personligheten kan tänkas påverka lön och om personligheten i så fall har olika betydelse beroende på socioekonomisk befattning och sektorstillhörighet. I Sverige har det visat sig att lönen generellt är högre i den privata sektorn än i den offentliga, samt att den offentliga sektorn till stor del består av kvinnodominerade yrken. LÄS MER

 3. 13. Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) : Towards the development of socially sustainable communities

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Tereza Larsson; Charity Mashegede; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Social Sustainability; Social Capital; SMEs; Equity; Safety; Eco-Prosumption; SDG 11; Sustainable Development Goals.; Hållbarhet; Social Hållbarhet; Socialt Kapital; SMEs; Jämlikhet; Säkerhet; Eko-Prosumption; SDG 11; Hållbara Utvecklingsmål.;

  Sammanfattning : Background: Ever since the Brundtland Commission stressed that Social Sustainability (SS) issues are often ignored, there has been mounting research on social sustainability (Boström, Vifell, Klintman, Soneryd, Hallström & Thedvall, 2015). Companies are now addressing sustainability concerns more broadly because of the increasing demand and pressure from society demanding they deal with the negative social impacts associated with their products and activities. LÄS MER

 4. 14. Resan från skola till arbetsliv : En intervjustudie med gymnasielärare om unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningars förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Sindsjö; Liam Sallmander; [2019]
  Nyckelord :Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; unga vuxna; skola; inträde; arbetsmarknaden; gymnasielärare; stigma; kapital; humankapital;

  Sammanfattning : Att ha ett arbete är centralt för att vara en del av samhället och bidrar inte bara med ekonomisk trygghet utan även en meningsfull tillvaro. Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har betydande svårigheter vid inträde på arbetsmarknaden i jämförelse med andra grupper. LÄS MER

 5. 15. Skillnaden i sannolikhet att vara arbetslös mellan inrikes- och utrikes födda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Omar Ezzulddin; Farid Haydari; [2019]
  Nyckelord :Arbetslöshet; inrikes födda; utrikes födda; diskriminering; humankapital; linjär sannolikhetsmetod; Blinder-Oaxaca de-komponering.;

  Sammanfattning : Drawing on European Social Survey, the main objective of this essay is to analyse the difference in the probability of being unemployed between natives and foreign born in Sweden. Using traditional statistical methods such as Linear Probability Model (LPM) and Blinder-Oaxaca decomposition and controlling for standard socio-economic variables we found that immigrants born in Europe have 5. LÄS MER