Sökning: "HUMANKAPITAL"

Visar resultat 11 - 15 av 405 uppsatser innehållade ordet HUMANKAPITAL.

 1. 11. Ägarens betydelse för ett företags värde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mattias Strömberg; Sandra Erlandsson; [2022]
  Nyckelord :Business valuation; owner´s significance; small companies; resource based theory; Företagsvärdering; ägarens betydelse; småföretag; resursbaserad teori;

  Sammanfattning : Företagsvärdering handlar om att uppskatta och beräkna det ekonomiska värdet på ett företag genom olika metoder och modeller. De finns dock en problematik med att de klassiska värderingsmetoderna utesluter en stor del av de icke-finansiella faktorerna. LÄS MER

 2. 12. Sustainability in the restaurant industry : The contribution of cloud kitchens

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sofia Sorn; Eyad Al Nesrawi; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; Cloud Kitchen; Digitalization; Business Model; Restaurant Industry; Sustainable Practices; Technology.; Hållbarhet; Molnkök; Digitalisering; Affärsmodell; Restaurangindustrin; Hållbara metoder; Teknik.;

  Sammanfattning : Sustainability is a ubiquitous concept to define as its character is pluridimensional. There is an exigency to address sustainability in the three dimensions of environment, economy, and society within a resource-demanding sector such as the restaurant industry. LÄS MER

 3. 13. Att vilja ha, nyttja friskvård men inte veta hur : En intervjustudie kring hur företag använder friskvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kajsa Kjellsson; Jonas Olsson; [2022]
  Nyckelord :Friskvård; Friskvårdsinvesteringar; Fysisk hälsa; Företagshälsa; Humankapital; KASAM; SDT;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av befolkningen har en daglig sysselsättning. Den representerande gruppen består av 5,7 miljoner människor vilket är en majoritet av den svenska befolkningen. Humankapital blir en allt större tillgång drivandes av aktiva digitaliseringen på en global nivå. LÄS MER

 4. 14. Intellektuell styrning - En studie om chefers uppfattning av intellektuell styrning inom industribranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jasmin Hamid; Mattias Svärd; Wilma Adaeze Ifedi; [2022]
  Nyckelord :Intellectual capital; value; managers; profitability control; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Chefers uppfattning av Intellektuell styrning inom industribranschen Seminariedatum: 14 januari 2022 Kurs: FEKH69 Författare: Jasmin Hamid, Mattias Svärd & Wilma Adaeze Ifedi Handledare: Johan Dergård Nyckelord: Intellektuell kapital, Värdeskapande, Chefer, Lönsamhet, Styrning Syfte: Att undersöka hur svenska chefer inom industribranschen uppfattar, styr och utvecklar intellektuellt kapital Teoretisk perspektiv: Teorin i denna studie frambringas från primära och sekundära data och avgränsas till de tre huvuddelarna av intellektuellt kapital som är humankapital, strukturkapital och relationskapital. Vidare analyseras chef respondenternas syn på dessa tre delar. LÄS MER

 5. 15. Hälsopedagogers utbildning, erfarenhet och yrkesliv

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Tiffany Bergman Carlson; [2022]
  Nyckelord :Hälsopedagog; utbildning; erfarenhet; kapital;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att undersöka hur hälsopedagoger arbetar inom offentlig och privat sektor och se hur deras utbildnings- och arbetslivserfarenheter har förberett dem för deras yrkesliv inom hälsa. · Hur ser hälsopedagogers arbetslivs- och utbildningserfarenheter ut? · Hur arbetar hälsopedagoger inom olika sektorer på arbetsmarknaden? · Hur förbereder Hälsopedagogutbildningen hälsopedagogerna för deras kommande yrkesliv? Metod Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER