Sökning: "HUMANKAPITAL"

Visar resultat 21 - 25 av 405 uppsatser innehållade ordet HUMANKAPITAL.

 1. 21. ‌Vägen‌ ‌till‌ ‌arbetsmarknadsetablering‌ ‌ : En fallstudie om utmaningar och framgångsfaktorer för nyanlända syriers arbetsmarknadsetablering som invandrade till Sverige år 2015.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Lava Ali; Sham Hammoush; [2021]
  Nyckelord :labour market integration; syrian newcomers 2015; challenges and success factors; case study; arbetsmarknadsintegration; nyanlända syrier 2015; utmaningar och framgångsfaktorer; fallstudie;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver och analyserar vägen till arbetsmarknadsetablering för den syriska invandrargruppen som sökte asyl i Sverige i samband med den stora flyktingvågen året 2015. Detta har skett genom att intervjua tolv syrier som sökte asyl i Sverige år 2015 på basis av humanitära skäl och som blev etablerade på arbetsmarknaden genom att ha fått en tillsvidareanställning eller genom att ha stadigvarande inkomst genom andra anställningsformer. LÄS MER

 2. 22. "De är en förutsättning för att vi ska kunna existera" : En studie om hur organisationer arbetar med sin onboardingprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Filippa Lindahl; Elisabeth Wetterfors; [2021]
  Nyckelord :humankapital; inbäddning; onboardingprocess; personalomsättning; socialisering;

  Sammanfattning : It is crucial for an organization to introduce a new employee in a favorable and efficient way to be able to ensure that the employee quickly reaches the desired productivity. Accordingly, this study intends to widen people's knowledge about how organizations design their onboarding process to make sure that their employees will have a successful entry and quickly adapt to the organization’s productivity. LÄS MER

 3. 23. Kompetensomsättning och konsekvenser inom tvångsvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Madeleine Hansén; [2021]
  Nyckelord :Personalomsättning; kompetensomsättning; SiS; särskilda ungdomshem; humankapital; Firm Specific Human Capital; riskmedvetenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the treatment assistants' views of how the quality of compulsory care is affected by staff turnover at the special youth homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse) in Sweden. The study has a certain focus on examining what the profession's desirable skills look like and whether it is matched by what the employer offers new employees. LÄS MER

 4. 24. ”Alla metoder passar inte alla” : En kvalitativ intervjustudie om studie- och yrkesvägledares metoder i karriärvägledning med långtidsarbetslösa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Marie-Thérèse Darius; Susanne Malmgren; [2021]
  Nyckelord :Metoder; Karriärteorier; Långtidsarbetslöshet; Fördjupad vägledning; SCCT; Savickas; Socialkonstruktivistiska perspektivet; motivation; self- efficacy; intervjuer;

  Sammanfattning : Arbetslösheten i Sverige har ökat och långtidsarbetslösheten bedöms vara den stora utmaningen i samhället de närmsta åren samtidigt som undersökningar visar att insatser inte har eller har haft önskvärd effektivitet. Undersökningar visar att en fördjupad vägledning skulle vara mer effektiv för långtidsarbetslösa, samt att fokus på insatser bör ligga på ett stöttande av humankapital före utlärandet av jobbsökningsfärdigheter. LÄS MER

 5. 25. Hur redovisas intellektuellt kapital? En kvalitativ studie på svenska börsnoterade IT-företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Melinda Lundberg; Sofia Salomonsson; [2021]
  Nyckelord :Intellektuellt kapital; Finansiella rapporter; Kunskapsföretag; Börsnotering;

  Sammanfattning : Samhällsekonomin har blivit mer kunskapsbaserad vilket har lett till att företags intellektuella kapital har blivit allt viktigare. På grund av tillgångens natur finns dock osäkerhet om hur de ska redovisas. En bransch som kännetecknas av hög kompetens är IT-branschen. LÄS MER