Sökning: "HUT"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet HUT.

 1. 1. Klimatpåverkan från svenska fjällstugor - En fallstudie av fyra stugor längs norra Kungsleden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Klara Elmqvist; [2019]
  Nyckelord :Hållbar turism; fjällstuga; Svenska Turistföreningen; STF; Kungsleden; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som skrivits i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF), beräknas och utvärderas de växthusgasutsläpp som driften av föreningens fjällstugor, belägna i väglöst land, ger upphov till. Beräkningarna baseras på de fyra fjällstugorna Alesjaure, Sälka, Kårsavagge och Nallo. LÄS MER

 2. 2. A Qualitative Comparison Study Between Common GPGPU Frameworks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Adam Söderström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of graphic processing units have during the last decade improved significantly in performance while at the same time becoming cheaper. This has developed a new type of usage of the device where the massive parallelism available in modern GPU’s are used for more general purpose computing, also known as GPGPU. LÄS MER

 3. 3. De var så glada och åt allt vi satte fram : en studie om skogsarbetarkockan och hennes liv i kojan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Amanda Löfdahl; [2018]
  Nyckelord :kocka; koja; skogsarbetare; skogshistoria;

  Sammanfattning : Kockor som arbetade i skogsarbetarkojor började sporadiskt förekomma i de norrländska länen i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Under den första delen av 1900-talet var det väldigt vanligt att en kvinna, oftast ung, levde och arbetade tillsammans med männen i de avlägset belägna kojorna. LÄS MER

 4. 4. A Comprehensive PV Systems Installation Guide and Designing a Roof-Based PV System as a Demonstration System for Troubleshooting Errors in PV systems Installations

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Ahmed Hathout; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to make a comprehensive guide for PV systems installers and engineers, using the best practices and following the applicable regulations and standards for the mechanical and electrical installations of PV systems. The guide includes all the different aspects of a PV system installation including different types of roofs and mounting structures, fire safety, height safety and fall protection, installation precautions, electrical and mechanical installations, safety gears and finally system commissioning. LÄS MER

 5. 5. Development of Rear Entry HUT/PLSS Design for Aouda.X Spacesuit Simulator

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Anjana Jegatheesan; [2018]
  Nyckelord :Rear Entry Spacesuit; HUT; PLSS; Aouda.X; Donning; Prototype development;

  Sammanfattning : The Aouda.X Space suit simulator, developed by The Austrian Space Forum( OeWF) currently consists of a system that weighs 48 kg of which nearly 57% is comprised of the Suit's HUT (Hard Upper Torso), PLSS (Portable Life Support System) and OBDH (On- board data handling). LÄS MER