Avancerad sökning

Hittade 5 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 2. 2. Tillförlitlighet kring beräkningsmetoder av luftdistributionssystem i Revit MagiCAD.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johan Sturesson; Edvin Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Revit MagiCAD; luftdistributionssystem; beräkningstillförlitlighet; ljud- och tryckfallsberäkning.;

  Sammanfattning : Utvecklingen och etablerandet av BIM vid projektering av ventilationssystem har förenklat arbetsprocessen för branschens projektörer. BIM har med 3D-objekt förändrat projekteringen i byggbranschen och har successivt etablerat sig och används av projektörer runt om i hela världen. LÄS MER

 3. 3. Hur VVS elevers uppdelning av ämnena påverkar deras motivation i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alice Lind; [2015]
  Nyckelord :Engelska; Gymnasiegemensamma GG ; Kategorisering; Motivation; Praktiskt; Teoretiskt; Uppdelning; Yrkesgymnasium; Yrkesämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på om en viss ”omotiverad” klass yrkeselever delade upp sina ämnen i olika kategorier och hur detta påverkade deras motivation, särskilt i engelska. Tidigare forskning antyder att yrkeselever ofta delar upp sina ämnen i ”praktiska”, eller yrkesämnen och ”teoretiska” eller gymnasiegemensamma (GG) ämnen och att de har sänkt motivation i de sistnämnda. LÄS MER

 4. 4. Ändamålsdriven överlämning av installationsinformation från projekt till förvaltning med stöd av BIM. : En kvalitativ studie av behoven av installationsinformation i fastighetsförvaltning samt en fallstudie för att beskriva en förvaltningsenhets kommande steg i BIM-mognadsdiagrammet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Magnus Jansson; [2015]
  Nyckelord :Building services; BIM; Facility Management; Handover; Installationer; BIM; Fastighetsförvaltning; Överlämning till förvaltning;

  Sammanfattning : From an overview study published in 2014 it is concluded that although new information technologyand standards are a strong driving force towards a more efficient and profitable facility managementit is just as important to identify what types of information, in which manner, and to what extentsthe information is supposed to be shared to different business processes and disciplinary actors [1].In the attempt to achieve a more automated facility management and integrated-life cycle approachof buildings the handover of building information is a major bottleneck [2]. LÄS MER

 5. 5. Working Hard or Hardly Working? How the Swedish Building Trade Magazines Mediate Issues Regarding Energy Efficiency

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPRLinköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Emilia Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Building Trade Magazines; Energy Efficiency; EPBD; Media Image; Sweden;

  Sammanfattning : The building sector accounts for 40 % of the energy usage, and to be able to reach the energy reduction goals set within the EU and Sweden, the building sector needs to change toward energy efficiency. The building sector has a lot of energy saving potential, and within the sector, the HVAC- and plumbing section has the greatest saving potential. LÄS MER