Sökning: "HVAC systems"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden HVAC systems.

 1. 1. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 2. 2. Smarta system och IoT kan minska energianvändningen i småhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Tobias Lernheden Olsson; Johannes Svensson; [2018]
  Nyckelord :IoT; Smarta system; Energianvändning; HVAC;

  Sammanfattning : Byggnader använder en stor del av den totala energianvändningen i samhället och generellt har all typ av energianvändning en negativ inverkan på miljön. Det är därför viktigt att minska energianvändningen genom att bland annat effektivisera de konventionella system som används för drift av byggnader. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of acoustic, visual and thermal comfort perception of students in the Educational Building at KTH Campus : A study case in a university building in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Sofia Kristina Kritikou; [2018]
  Nyckelord :Thermal comfort; Acoustic comfort; Visual comfort; Sustainability; Energy systems; Productivity; Indoor air quality ; Termisk komfort; Akustisk komfort; Visuell komfort; Hållbarhet; Energisystem; Produktivitet; Inomhusluftkvalitet;

  Sammanfattning : In recent years the focus and application of sustainability in buildings has risen. Both for environmental and human well-being reasons. The quality of the indoor environment affects the well-being, productivity and work performance, but it can also affect the occupants negatively, like increasing risks of different diseases and health issues. LÄS MER

 4. 4. Assessment of window systems considering solar and thermal performance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Evangelos Marios Liaros; Frank Gergaud; [2018]
  Nyckelord :window systems; solar energy; thermal transmittance; dynamic thermal modelling tools; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The solar and thermal performance of window is subject to a wide range of parameters. To simulate the energy performance is therefore difficult, and limitations might occur depending on the complexity of each case. LÄS MER

 5. 5. Filter cleaning device : for truck cab climate systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Filip Andersson; Niklas Martinsson; [2018]
  Nyckelord :Product development; filter cleaning; trucks; air filter; HVAC;

  Sammanfattning : Scania has identified a problem among certain costumers in very dusty environments. The air filters for their truck’s climate system need extensive maintenance, replacement or manual cleaning, because of dust frequently loading up the filters. In this thesis the problem has been analyzed in order to find a solution. LÄS MER