Sökning: "HVAC systems"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden HVAC systems.

 1. 1. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 2. 2. Life cycle assessment of a CAV, a VAV, and an ACB system in a modern Swedish office building

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Nadeen Hassan; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Environmental impacts; HVAC systems; Environmental indicator; Energy; Environmental performance; Impact assessment; Life cycle impact; Buildings; SimaPRO; Ecoinvent; Manufacturing phase; Operation phase; Active chilled beams; Variable-air-volume system; Constant-air volume system.; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Energy use in buildings contributes significantly to the global energy demand and environmental impacts. Among all building services, heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems consume the most energy. HVAC systems are as well one of the largest consumers of natural resources and materials in the building sector. LÄS MER

 3. 3. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 4. 4. Värmeöverföring till kallvatten i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Tjernlund; Magdalena Wretljung; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis is based on a request from Säker Vatten AB, a company that develops industry regulations within the HVAC line of business regarding safe installation of water systems. In addition, they hold responsibility to approve of and authorize HVAC-corporations that follow these regulations. LÄS MER

 5. 5. Tillförlitlighet kring beräkningsmetoder av luftdistributionssystem i Revit MagiCAD.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johan Sturesson; Edvin Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Revit MagiCAD; luftdistributionssystem; beräkningstillförlitlighet; ljud- och tryckfallsberäkning.;

  Sammanfattning : Utvecklingen och etablerandet av BIM vid projektering av ventilationssystem har förenklat arbetsprocessen för branschens projektörer. BIM har med 3D-objekt förändrat projekteringen i byggbranschen och har successivt etablerat sig och används av projektörer runt om i hela världen. LÄS MER